دسته: ختایی ها

آموزش گلهای ختایی

By parsbano

در این ویدیو با اموزش گلهای ختایی در خدمتتون هستیم. گلهای خطایی شامل: شاه عباسی شش پر پنج پر غنچه…