بافت شبه قالی یا همان بافت پادری

2021/02/18 0 By پارس بانو

این آموزش که بافت شبه قالی یا بافت پادری است یک سرگرمی ساده است و اگر کاموای اضافه ای دارید میتوانید برای این بافت استفاده کنید .

از کواهای خرد برای بافت این شبه قالی استفاده کنید ، بیشتر ما بافت های پاییزه یا زمستانه میبافیم و حتما کمی کاموا اضافه می آید .

همچنین چند آموزش جالب مانند روش گره زدن و بافت کاموا را بر روی گونی و تور  مخصوص هم خواهیم گفت که برای بافت پادری بکار میرود .

روش اول گره زدن روی تور مخصوص

روش دوم استفاده از گونی و قلاب

حتما لازم نیست که برای بافت پادری از تور مخصوص استفاده کنیم ، میتوان پادری را با گونی هم بافت

یک تصویر از بافت پادری که تکمیل شده است را مشاهده کنید .

یک قطعه گونی  ، مقداری کاموا در چندین رنگ ، قلاب ساده و ۱ طرح برای بافت این پادری لازم است

یک تکه مقوا را به شکل مستطیل برش بزنید تا برای برش یک اندازه کاموا ها استفاده کنیم .
( عرض این مستطیل هر چقدر بیشتر باشد طول پرز پادری بلند تر خواهد شد )

مانند تصویر کاموا را دور مقوا ببرید

یک سمت کاموا ها را با قیچی ببرید .

تکه های کاموا به شکلی یک اندازه و منظم آماده بافت شده اند .

طرح دلخواه خود را با ماژیک روی گونی کشیده

قلاب را از زیر دو رشته از الیاف رد کرده و دانه دانه رشته های کاموا را روی الیاف ببافید .

محل تای کاموا را با فلاب از گونی عبور دهید و دو سر کاموا را از داخلش رد کنید .

سعی کنید بافت نزدیک به هم و پر باشد .

در  آخر بافت بی نظمی روی کاموا ها را قیچی کنید .