ورود

Archive | بندکشی RSS feed for this section

بندکشی یا بین گیری

بندکشی یا بین گیری

نوشته شده در تاریخ : ۲۰ /۸ /۱۳۹۷توسط : parsbano

  در این بخش ما طبق نوع قلم بشقاب به تفکیک خانه ها میپردازیم به طوری که هر خانه جایگاه خاص خودش برای طرح و نقش ها را دارد. با ما همراه پارس بانو باشید. به خطوط جدا کننده خانه ها(بندکشی)توجه بفرمایید  

ادامه مطلب