بندکشی یا بین گیری

2018/11/11 1 By parsbano

 

در این بخش ما طبق نوع قلم بشقاب به تفکیک خانه ها میپردازیم به طوری که هر خانه جایگاه خاص خودش برای طرح و نقش ها را دارد.
با ما همراه پارس بانو باشید.

به خطوط جدا کننده خانه ها(بندکشی)توجه بفرمایید