آموزش بافت حلقه جادویی ( Magic Ring )

2021/02/20 0 By پارس بانو

شروع بعضی از بافت ها مانند بافت های گرد با حلقه جادویی شروع میشود . بافت حلقه جادویی (Magic Ring)  بسیار ساده است و ما در این مطلب خواهیم گفت که چگونه یک حلقه جادویی ببافید .

شما میتوانید با هر روشی دوست دارید و راحت تر هستید ببافید .

درست کردن حلقه جادویی در قلاب بافی

مانند تصویر ها نخ را حلقه میکنیم و ۲ سر آن را از روی هم رد میکنیم .

با دست محل وصل شدن ۲ نخ را میگیریم .

با قلاب نخ بافت را خارج میکنیم . ( منظورمان سری است که به کلاف متصل است )

۱ گره ( ۱ زنجیره ) میبافیم

حلقه جادویی یا مجیک رینگ درست شد .

مانند نقشه بافت داخل آن را با پایه پر میکنیم .

ابتدای بافت سر کوتاه نخ را میکشیم تا بافت جمع شود .

مانند تصویر زیر میتوان پر کردن حلقه با پایه بلد را انجام داد .

ایجاد حلقه جادویی به یک روش دیگر

نخ را دور انگشتان دست می پیچیم و سر نخ را روی ۴ انگشت میگذاریم .

 

سری که به کلاف متصل میشود را از روی دو ، سه یا چهار انگشت رد میکنیم .

با قلاب نخ متصل به کلاف را از زیر نخ دیگر رد میکنیم و ۱ زنجره میبافیم .

مجیک رینگ یا حلقه جادویی را میتوانیم با پیچیدن نخ دور ۱ انگشت هم درست کنیم .

درست کردن حلقه برای چپ دست ها و راست دست ها در تصویر زیر نمایش داده شده است .

به ساده ترین شکل ممکن مانند تصویر زیر حلقه جادویی درست کنید .

آموزش تصویری ایجاد حلقه شروع کار در قلاب بافی

چندین فیلم هم برای ساخت حلقه جادویی قرار دادیم که میتوانید مشاهده کنید .

تمام حلقه ها با یک اصول درست میشوند و شما با هر کدام که راحت تر هستید انجام دهید .

آموزش حلقه جادویی با دو دور نخ (فیلم)

روش درست کردن حلقه جادویی با دو دور نخ پیچیدن دور انگشت ها یک خوبی دارد و یک بدی

خوبی آن این است که استحکام بیشتری دارد

و بدی هم این است که کشیدن نخ برای جمع شدن بافت سخت میشود و باید در ۲ مرحله نخ را بکشید تا حلقه بسته شود .

 فیلم کوتاه آموزش بافت حلقه جادوئی

فیلم های آموزش magic ring