آموزش ساده بافت زیر لیوانی

2021/02/18 0 By پارس بانو

با چند آموزش بافت زیر لیوانی در خدمت شما هستیم . طبق هر آموزش تصاویر هم برای شما قرار دادیم تا ساه تر بتوانید بافت ها را انجام دهید و متوجه شوید ، با ما همراه باشید .

چند آموزش بافت زیر لیوانی

روش اول بافت زیر لیوانی

۱ حلقه جادویی برای شروع بافت میزنیم .

۳ زنجیره میزنیم و داخل حلقه را با یازده پایه بلند پر میکنیم .

به زنجیره با بافت مخفی متصل میکنیم تا ردیف ۱ کامل شود .

ردیف ۲ را با ۳ زنجیره شروع میکنیم و در هر پایه رج قبلی ۲ پایه بلند میزنیم . رج را با بافت مخفی تمام میکنیم .

برای بافت رج ۳ یک در میان دانه اضافه میکنیم . به صورتی که در هر پایه رج قبلی ۱ در میان ، ۲ پایه میزنیم .

در ردیف ۴ ، ۲ در میان دانه اضافه میکنیم .

رج آخر : مانند تصویر ۳ زنجیره میزنیم و در همان نقطه ۱ پایه بلند ، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند .

۲ پایه ردیف قبل را نمی بافیم ، در پایه ۳ دوباره ۲ پایه بلند ، ۲ زنجیره ، ۲ پایه بلند میزنیم . به همین شکل تا اخر

مانند تصویر های پایین برای بافت ردیف تزئینی انجام میدهیم:

نخ را با قلاب از میان ۲ پایه بیرون می آوریم و زنجیره میزنیم .

آخر نخ را با سوزن محکم میکنیم ، مانند این

خب روش اول بافت زیر لیوانی تمام شد

میتوانید از هر رنگی که دلتان خواست برای بافت زنجیره های تزئینی استفاده کنید . اگر دوست داشتید این مدل را کمی بزرگ تر بافته و برای دستگیره و زیر قابلمه ای استفاده کنید .

روش دوم بافت زیر لیوانی

با شش زنجیره حلقه میزنیم .

۳ زنجیره میزنیم و با یازده پایه بلند حلقه را پر و رج را به پایان میرسانیم .

رج ۲  : ۱ زنجیره ، ۱ پایه بلند ، ۲ زنجیره ، دو پایه بلند … الی آخر

رج ۳ را میبافیم .

رج ۴

انتهای رج ۴

سپس نخ اضافه را با سوزن محکم میکنیم .

تصویر زیر لیوانی تکمیل شده ما

روش سوم بافت زیر لیوانی

آموزش در تصاویر به صورت واضح گفته شده است اما اگر شما سوالی داشتید در کامنت ها از ما بپرسید .

آخر کار را مانند تصویر با سوزن وصل میکنیم یا میتوانیم از بافت مخفی استفاده کنیم .

مانند مدل قبلی با زنجیره تزئین میکنیم .

بعد از تمام شدن بافت ، با سوزن محکم کرده

از هر رنگی که دوست داشته باشید میتوانید برای هر ردیف پایه بلند زنجیره تزئینی استفاده کنید .

چند نمونه از زیر لیوانی بافته شده

بافت زیر لیوانی روش چهارم

خب این آموزش هم تمام شد امیدوارم لذت برده باشید .