بافت پایه ساده یا پایه متوسط ، پایه دوبل و سوبل

2021/02/18 0 By پارس بانو

بافت متوسط ، پایه دوبل و پایه سوبل در ادامه آموزش های بافتی در این مطلب را میگوییم که بسیار آسان است و خیلی راحت میتوانید یاد بگیرید با پارس بانو همراه باشید .

(half double crochet) بافت پایه ساده یا پایه متوسط 

بافت این پایه را با علامت اختصاری پایین نمایش میدهیم .

پایه ساده از نظر طول حد وسط پایه بلند و پایه کوتاه میباشد .

برای بافت پایه ساده اول نخ را دور قلاب می اندازیم و قلاب را در زنجیره ۴ فرو میکنیم ، بیرون می آوریم .

این دفعه بعد از نخ گرفتن آن را از بین یک حلقه روی قلاب عبور میدهیم .

آموزش بافت پایه ساده یا پایه متوسط با فیلم

(treble crochet) یا پایه بلند دوبل

مثل روش پایه بلند انجام میدهیم با این تفاوت که نخ را ۲ بار دور قلاب می اندازیم ، قلاب را در زنجیره ۶ فرو میکنیم .

مانند دستور پایه بلند عمل کنید اما:

نخ را دور قلاب می اندازیم و بیرون میکشیم . سپس باز هم نخ را میگیریم و از بین ۲ حلقه خارج میکنیم ، این کار را باز هم تکرار میکنیم .

فیلم آموزش بافت پایه دوبل

(double treble crochet) پایه بلند سوبل

بافت پایه بلند سوبل از پایه بلند دوبل بلند تر میباشد .

۳ دفعه نخ را دور قلاب می اندازیم ، قلاب را در زنجیره هفتم وارد میکنیم .

باز هم نخ را دور قلاب می اندازیم ، بیرون میکشیم . نخ را دور قلاب می اندازیم و از بین ۲ حلقه بیرون میکشیم .

همین کار را ۳ دفعه تکرار میکنیم .

روش بافت پایه سوبل با فیلم

توجه : در شروع بافت هر ردیف به دلخواه تعدادی زنجیره باید زد که به زنجیره چرخشی شهرت دارد . تعداد زنجیر چرخشی متناسب با بلندی و نوع بافت را در تصویر زیر می بینید. زنجیر چرخشی بجز در بافت پایه کوتاه اولین بافت به حساب می آید.