اولین آموزش مینا کاری ریزو برگ در کنار اسلیمی

2018/09/15 1 By parsbano

ریز و برگ و شنگ عناصری هستند که برای پر کردن و زیباتر شدن اسلیمی در اطراف آن به کار برده میشود.نقوش ساده و در عین حال پر کاربرد که به زیبایی هرچه بیشتر طرح کمک شایانی میکند.