قلاب بافی | آموزش بافت ستاره ای با گره پفکی

2020/08/28 0 By پارس بانو

در قلاب بافی یکی از مدل های آن بافت ستاره ای میباشد که میخواهیم در این مطلب آموزش بافت ستاره ای را توضیح دهیم . همچنین در این مطلب خواهیم گفت که بافت ستاره ای چه کار برد هایی در بافتنی دارد ، با پارس بانو همراه باشید .

از این نوع بافت برای انواع بافت :

 • لیف
 • پادری
 • لباس
 • کلاه
 • پتو
 • شال
 • و …

استفاده میشود که با گره پفکی بافته میشود .

اَشکالی که با بافت ستاره ای میتوانیم ببافیم :

 • گرد
 • ستاره
 • شش ضلعی
 • چهار گوش
 • و ….

یک نکته دیگر این است که بیشتر لیف های ترکی با بافت ستاره ای بافته میشوند .

آموزش بافت ستاره ای

طول پفکی در بافت ترکی گره پفکی بیشتر و کشیدگی نخ آن نیز بیشتر است .

۱ زنجیره پس از هر گره میبافیم و در حلقه گره قبلی گره بعدی را میبافیم .

مثل تصویر بعضی از بافنده های عزیزمون بدون زدن زنجیره گره پفکی رو مستقیما میبافند .

۱ ردیف پفکی در واقع شروع بافت ستاره ای است که در شروع بافت برخی مدلها حکم زنجیره زدن را دارد .

نخ را گره میزنیم و ۱ زنجیره میزنیم سپس حدود ۱٫۵ تا ۲ سانت نخ را میکشیم .

در زنجیره ۱ گره پفکی میزنیم .

برای گره پفکی سه یا چهار بار (نخ را دور قلاب می اندازیم و از داخل زنجیره نخ را میگیریم و به اندازه نخ اول میکشیم )

با عکس ها پیش میرویم :

 • تصویر شماره پنج : ابتدا نخ را دور قلاب انداخته
 • تصویر شماره شش : سپس با دست چپ آن را نگه میداریم
 • تصویر شماره هفت  : از بین دسته نخ روی قلاب نخ را رد میکنیم
 • تصویر شماره هشت : از فاصله میان نخی که با دست نگه داشتیم و دسته نخ های روی قلاب نخ میگیریم .
 • تصویر شماره نه و ده : دور قلاب نخ را می اندازیم سپس ۲ تا یکی میکنیم .
 • تصویر شماره یازده و دوازده :  داخل دو تا یکی مرحله قبل پفکی بعدی را میبافیم .

 

اولین رج : در تصویر شماره سیزده (۱۳) ، در سه منطقه اشاره کرده گره پفکی میبافیم اما روی قلاب نخ ها را نگه میداریم .

همه را یکی کرده مانند بافت گره پفکی

تا انتهای رج ، در سه نقطه نمایش داده شده در تصویر شماره ۲۱ ، گره پفکی میزنیم .

۳ گره را یکی میکنیم .

در رج های بعد :

ابتدا ۱ گره پفکی سپس در سه نقطه ای که تصویر نمایش داده است در تصویر شماره ۲۸ گره پفکی میبافیم . مانند رج اول بقیه رج را میبافیم .

مرحله های بافت رج اول در این تصویر نمایش داده شده است .

نمونه هایی از بافتنی ها با بافت ستاره ای

طرح گل رز در بافت پتو بچه دخترا

طرح عروسکی در بافت ستاره ای پتو بچه

طرح گاو فانتزی در بافت پتو عروسکی با بافت ستاره ای

پاپوش های بافته شده با بافت ستاره ای

انواع پادری بافته شده با بافت ستاره ای

البته این نوع بافت ها نیز به عنوان دیوار کوب هم مورد استفاده قرار میگیرند .

بافت ستاره ای  و طرح خرس

یک نوع بافت دیگر با طرح آدم برفی

لیف با بافت ستاره ای و طرح عروسکی

یک نمونه کلاه با بافت ستاره ای

نمونه های بافته شده کیف با بافت ستاره ای

ظرف های بافته شده با بافت ستاره ای

شال گردن بافت ستاره ای

انواع نقشه بافت ستاره ای

نقشه بافت ستاره ای چهار گوش

مانند عکس که مشاهده میکنید ابتدای هر رج ، ۱ گره پفکی به عنوان گره چرخشی است .

نقشه بافت ستاره ای گرد

این نوع نقشه برای بافت انواع لیف ، ظروف مختلف بافتنی و کلاه میتواند مورد استفاده قرار گیرد .

نقشه بافت ستاره ای مثلث شکل

نقشه بافت ستاره ای شش ضلعی شکل

نقشه بافت ستاره ای به فرم گرد

چند فیلم آموزشی برای بافت ستاره ای