کاربرد طناب بافی در بافت ایرلندی و روش بافت نوار ایرلندی

2021/02/21 0 By پارس بانو

امروز قصد دارید آموزش بافت نوارد ایرلندی و کاربرد های آن را بگوییم البته بافت و هنر محدود نمیشود و شما باایده ها میتوانید یک بافت زیبا تر یا یک هنر زیبا تر را خلق کنید ، با پارس بانو همراه باشید در ادامه فیلم آموزش بافت نوار هم قرار دادیم .

بافت نوار ایرلندی با قلاب

طناب بافی یا نوار بافی یا بند بافی در بافت ایرلندی بسیار کاربرد دارید مانند حاشیه یقه ، پایین لباس و آستین ، ساقه گل ها ، حاشیه دور گل ها و برگ ها ، تهیه موتیف هایی با شکل های مختلف و …..

از جمله کاربرد های مهم بافت نوارد ایرلندی در سوزن دوزی رومانیایی میباشد  …

بافت نوار ایرلندی به سه شکل بافته میشود :

  1. با مغزی نخ (نخ میان رشته ای)
  2. با مغزی زنجیره بافی
  3. بافت معمولی

بافت طناب ( طناب بافی یا نوار بافی با قلاب )

نواری که مشاهده میکنید در بافت ایرلندی و سوزن دوزی رومانی بسیاز کاربرد دارد به خصوص بافت انواع گل

شروع بافت نوار ایرلندی

ابتدا ۲ زنجیره میبافیم

در زنجیره اول قلاب را فرو میکنیم

نخ را دو قلاب می اندازیم و خارج میکنیم ( از اولین زنجیره نخ میگیریم )

۲ نخ را یکی میکنیم .

بافت به این شکل میشود .

بافت را نود درجه به سمت چپ میچرخانیم

مانند تصویر زیر از حلقه نخ با قلاب نخ میگیریم .

۲ تا یکی میکنیم

دوباره بافت را نود درجه به چپ میچرخانیم .

از زیر ۲ حلقه نخ با قلاب نخ میگیریم

۲ تا یکی میکنیم

دقت کنید زمان بافت نوار ، بافت را فقط به سمت چپ میچرخانیم ، ۹۰ درجه به سمت چپ

تنه این پروانه زیبا نوار ایرلندی میباشد

بافت نوار با قلاب با نوار مغزی ( کاموا )

تعداد نخ ها میان بافتی میان دو تا چهار رشته میباشد

روش گرد کردن نوار با مغزی نخ

بافت نوار با مغزی زنجیره بافی به صورت تصویری

این نوار نیز در بافت ایرلندی پر کاربرد است

کاربرد های نوار در بافت ایرلندی

به فرمی مورد نظر نوار ها را روی الگوی لباس سنجاق میکنند و فاصله آن ها توربافی میشود .

فیلم آموزش بافت نوار ایرلندی