بافت اسکاج عروس طرح گل | آموزش قلاب بافی

2020/10/01 0 By پارس بانو

آموزش بافت اسکاج عروس مدل گل رج به رج در این مطلب گفته خواهد شد بافتی که خیلی راحته و به صورت تصویری برای شما عزیزان گزاشتیم . امیدوارم که مفید باشه و از این آموزش لذت ببرین با پارس بانو همراه باشید .

حتما سعی کنید با کاموای سوزنی این اسکاج را ببافید تا به شکل پفدار باشد ، رنگ بندی در تمام بافت ها به سلیقه شما بستگی داره اما سعی کنید از رنگ های تیره به روشن یا برعکس استفاده کنید .

شروع بافت اسکاج عروسک

در یک حلقه جادویی با رنگ زرد چهار زنجیره میزنیم و ۱ پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم. شش بار یعنی ۱ پایه بلند و ۱ زنجیره میزنیم .

به زنجیره سوم اول رج با گره نامرئی بست میزنیم .

رنگ زرد را قطع میکنیم و روی یکی از تک زنجیره های رنگ طلایی را وصل میکنیم .

چهار زنجیره میزنیم و ۱ پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج روی هر تک زنجیره (یک پایه بلند ، یک زنجیره و یک پایه بلند  ) بافته شود .

به زنجیره سوم ابتدای رج گره نامرئی میزنیم و نخ را میبریم .

روی یکی از تک زنجیره ها نخ صورتی تیره را وصل میکنیم .

سه زنجیره میبافیم، ۱ پایه بلند ، یک زنجیره ، دو پایه بلند بافته .

روی هر تک زنجیره تا انتهای رج (دو پایه بلند ، یک زنجیره ، دو پایه بلند ) بافته

به زنجیره سوم ابتدای رج گره نامرئی میزنیم و نخ را قطع کرده .

روی یکی از تک زنجیره ها نخ صورتی روشن را وصل کرده ، سه زنجیره میزنیم ، دو پایه بلند ، یک زنجیره و سه پایه بلند بافته .

روی هر تک زنجیره تا انتهای رج ( سه پایه بلند ، یک زنجیره و سه پایه بلند ) بافته

به زنجیره سوم ابتدای رج گره نامرئی میزنیم و نخ را میبریم

روی یکی از تک زنجیره ها نخ سفید را وصل میکنیم .

سه زنجیره میزنیم و هفت پایه بلند بافته

در این جا باید خط جدا کننده گلبرها را بافته با ما همراه باشید

ابتدا دور قلاب نخ را می اندازیم و از فاصله میان ۲ پایه بلند طلایی ، نخ را گرفته .

تا طول بافت صورتی روشن قلاب را همراه نخ بالا آورده ، مانند عکس بالا باید این کار را انجام دهیم .

ابتدا دو تا یکی اول بافت پایه بلند را انجام داده و از میان پایه بلندهای رج قبل نخ می گیریم.

در عکس نمایش داده شده است که در کجا نخ میگیریم .

۳ نخ روی قلاب را یکی کرده .

روی تک زنجیره ها تا پایان رج را هشت پایه بلند میبافیم و خط میان گلبرگ را بافته .

به زنجیره سوم اول رج گره نامرئی زده .

۱ زنجیره بافته .

در فیلم زیر بافت پایه جدا کننده گلبرگ ها را مشاهده کنید

روش بافت پشت اسکاج

یک دانه کنار کشیدگی نخ میان گلبرگ ها گرفته بودیم که ۳ تا یکی کرده بودیم روی آن ۱ پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید .

فلاب را از پشت کار روی آن میبریم و نخ گرفته و پایه کوتاه زده .

پنج زنجیره تا انتهای رج میزنیم و بعد گلبرگ ۱ پایه کوتاه برجسته از پشت بافته .

در فیلم زیر میتوانید بافت پایه کوتاه برجسته از پشت را مشاهده فرمایید

از پنج زنجیره اول رج به زنجیره اول بست زده .

روی زنجیره ها یک گره نامرئی زده .

سه زنجیره و سه پایه بلند رده

روی هر پنج زنجیره تا انتهای رج را چهار پایه بلند میبافیم و به زنجیره سوم اول رج گره نامرئی یا همان بست میزنیم .

رج بعد سه زنجیره و ۱ پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج دو پایه بلند را یکی میکنیم و به زنجیره سوم اول رج بست زده .

در رج آخر سه زنجیره میزنیم ، پنج پایه بلند میبافیم اما دو تا یکی اخر آنرا انجام نداده تا شش نخ روی قلاب بماند سپس همه را یکی کرده

شش پایه بلند را یکی میکنیم و بعد چهار پایه باقیمانده را یکی کرده .
حالا با چند گره نامرئی حفره ای که باقی مانده را میپوشانیم و نخ را میبریم .

میان بافت نخ باقی مانده را مخفی میکنیم .

خب بافت اسکاچ هم تمام شد

امیدوارم که لذت برده باشین