بافت کاکتوس مینیاتوری تزیینی

2021/02/16 0 By پارس بانو

امروز بافتی را آموزش میدهیم که علاوه بر کار دکوری به عنوان مگنت ، جاکلیدی و آویز ماشین هم میشود استفاده کرد .

بافت کاکتوس مینیاتوری آموزش امروز ما است که در بخش قلاب بافی آن را قرار دادیم با ما همراه باشید سریع آموزش را شروع کنیم .

شروع بافت کاکتوس مینیاتوری

در ۳ بخش میتوانیم بافت کاکتوس مینیاتوری را انجام دهیم ، طول کاکتوس و گلدان را میتوانید هر اندازه که دوست دارید ببافید .

بافت گلدان مرحله اول

۱ حلقه جادویی میزنیم و با ده پایه کوتاه آن را پر میکنیم .

روی پایه کوتاه اول را پایه کوتاه میبافیم .

احتیاجی نیست آخر رج ها را بست بزنیم

پیوسته پایه کوتاه بافته میبافیم .

رج بعد : دو پایه کوتاه در هر گره رج قبلی میبافیم.

احتیاجی نیست آخر رج ها را بست بزنیم

پیوسته پایه کوتاه بافته میبافیم .

رج بعد : بدون افزایش ، ۱ پایه کوتاه در هر گره میبافیم . پایه ها را باید در حلقه پشتی ببافیم .

به همین ترتیب خط دور کفی گلدان را شکل داده ایم .

ای اینجا به بعد پایه کوتاه معمولی میبافیم ( نه در حلقه پشت )

نشانه گذاری میکنیم تا اول رج ها را بهتر پیدا کنیم . با یک گیره ساده یا نخ این کار به راحتی انجام میشود .

برای اینکه بافت ما گلدانی شکل بشود : ۹ پایه میبافیم ، دو پایه در یکی میبافیم ، دوباره ۹ پایه و دو پایه در یکی

زمانی که به اندازه مورد نظر رسیدید به اول رج بست بزنید .

سپس ۱ زنجیره میزنیم و تا انتهای رج ، در حلقه جلویی پایه متوسط میبافیم .

به زنجیره اول رج بست میزنیم و نخ را میبریم .

۱ رج پایه متوسط لبه گلدان را بر میگردانیم .

مرحله دوم بافت کاکتوس

بافت کاکتوس را از بالا شروع میکنیم .

۱ حلقه جادویی میزنیم و آن را با ده پایه کوتاه پر میکنیم .

به پایه کوتاه اول بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و در همانجا ۲ پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج در هر گره رج قبل ، دو پایه بلند میبافیم .

به پایه کوتاه اول ابتدای رج بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و ۱ پایه بلند برجسته از جلو میبافیم .

(نخ را دور قلاب می اندازیم و مانند تصویر از زیر پایه بلند رج قبلی نخ میگیریم و پایه بلند میبافیم )

تا انتهای رج روی هر پایه ، ۱ پایه بلند برجسته از جلو میبافیم .
به پایه اول رج بست میزنیم .

۲ رج دیگر پایه بلند برجسته از جلو میبافیم .

رج بعد ۳ پایه متوسط میبافیم .

۱ پایه متوسط روی تمام پایه های رج قبل میزنیم .

سپس ۲ پایه را یکی میکنیم و پایه متوسط میبافیم .

به همین شکل دانه ها را کاهش میدهیم .

اگر دوست داشتید ۱ رج دیگر پایه متوسط ببافید . ( بدون کاهش )

نخ را محکم میکنیم و میبریم .

کاکتوس را به گلدان میچسبانیم یا میدوزیم .

اگر دوست داشتید کاکتوس و گلدان را با الیاف پر کنید .

برای کاکتوس میتوانید با میخ های سیلیکونی یا مهره چشم درست کنید .

بافت شکوفه : مرحله سوم

بافت شکوفه را با ۱ حلقه جادویی شروع میکنیم .

شش زنجیره میزنیم و روی حلقه گره نامرئی میبافیم .

۱ گلبرگ را بافتیم

چهار گلبرگ دیگر میبافیم .

نخ حلقه را میکشیم تا جمع بشود .

نخ را میبریم و پشت گل گره میزنیم .

در اخر گل را به کاکتوس وصل میکنیم ، همانطور که گفتیم اگر دوست داشتید طول کاکتوس را بیشتر ببافید .

بافت کاکتوس مینیاتوری هم به پایان رسید امیدوارم که از این بافت لذت برده باشید .