آموزش بافت کیف مینیاتوری

2020/11/05 0 By پارس بانو

بافت کیف مینیاتوری نیازمنده مقداری کاموا در رنگ بندی به سلیقه خود و ۱ جفت حلقه پلاستیکی در قطر سه سانتیمتر میباشد . بیشتر این کیف مناسب هدیه دادن مخصوصا در ایام نوروز میباشد ، با پارس بانو همراه باشید .

  بافت کیف مینیاتوری به صورت تصویری

ابتدا نخ را گره زده و سپس از میان حلقه نخ میگیریم و پایه کوتاه میزنیم .

به تعداد ۳۰ زنجیره میزنیم و در حلقه بعد پایه کوتاه میزنیم .

سپس کار را بر میگردانیم و در هر زنجیره ۱ پایه کوتاه میبافیم .

زمانی که به پایان رج رسیدیم ۱ پایه کوتاه روی حلقه میزنیم .

حالا کار را بر میگردانیم و در حلقه پشت هر پایه رج قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم .

پایان رج که رسیدیم روی حلقه پایه کوتاه میبافیم .

بدین شکل در حلقه پشتی رج های بعد را میبافیم و در پایان رج روی حلقه پایه کوتاه میبافیم .

تا زمانی بافت را  ادامه میدهیم که تعداد پایه های روی حلقه یازده شود .

نخ را گره میزنیم و میبریم .

حالا کیف را تا میزنیم .

گره های چهارم بالای از حلقه پشتی کیف شروع به دوخت پهلوی آن میکنیم .

تعداد سه دانه پهلوی کیف باز است .

در اندازه یک مثلث کوچک گوشه پایین کیف را بدوزید

همین کار را برای پهلوی دیگر کیف بدوزید .

کیف را به سمت رو بر میگردانیم .

وقت تزئین کیف رسیده است .

شروع به زدن حلقه جادویی میکنیم .

ابتدا پنج زنجیره برای بافت گلبرگ گل میبافیم و از سومین زنجیره ۱ پایه کوتاه و ۱ پایه متوسط و ۱ پایه بلند میبافیم .

چهار گلبرگ دیگر میبافیم .

نخ حلقه را میکشیم تا بافت جمع شود .

برای اینکه بافت باز نشود نخ ابتدا و انتهای کار را گره میزنیم ولی آن را نمیبریم .
بین گل را به دلخواه مروارید میدوزیم .

آخر دو نخ را مروارید و مهره رنگی وصل میکنیم .

تزئین کیف به صورت پاپیونی از روبان و دکمه ها هم میشود .

با کامواهای باقیمانده از بافت های دیگر میتوانید این کیف را ببافید .

یک کیف مینیاتوری دیگر 

فیلم آموزش ساخت پاپیون روبانی