روش بافت گل برجسته |بافت موتیف گل

2021/02/21 0 By پارس بانو

آموزش و روش بافت گل برجسته یا موتیف گل را در این مطلب به شما خواهیم گفت ، که در لباس های بافت ایرلندی استفاده میشود ، البته برای تزئین پاپوش ، تزئین گیره سر ، تزئین کلاه ، لباس و … هم میتوانید استفاده کنید .

بافت گل برجسته

بافت گل برجسته قلاب بافی با حلقه جادویی یا مجیک رینگ شروع میشود .

پنج زنجیره بافته .

با پایه بلند به حلقه وصل میکنیم

دو زنجیره میبافیم و ۱ پایه بلند میزنیم.

تا پایان رج شش بار دیگر دو زنجیره میبافیم و ۱ پایه بلند میزنیم .

نخ حلقه را کشیده تا مرکز گل جمع میشود .
به زنجیره سوم ابتدای رج با گره نامرئی بست میزنیم .

به این ترتیب

برای اینکه گلبرگ ها شکل بگیرند روی تمام زنجیره ها ۱ پایه کوتاه ، چهار پایه بلند و ۱ پایه کوتاه بافته

ردیف اول گلبرگ ها را میبافیم .

با پایه کوتاه به پایه بلند رج اول از پشت کار وصل میکنیم * پایه کوتاه برجسته از پشت *

چهار زنجیره میبافیم .

به پایه بلند بعدی رج اول وصل میکنیم

به همین شکل پشت گلبرگ ها را زنجیره میبافیم و وصل میکنیم .

زنجیره های آخر را با گره نامرئی به پایه کوتاه اول رج وصل میکنیم .

در حلقه زنجیره ، یک پایه کوتاه ، چهار پایه بلند و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

تا پایان گلبرگ های ردیف ۲ را مثل مرحله قبل میبافیم .

با پایه کوتاه به پشت پایه کوتاه بین گلبرگ های ردیف دوم وصل میکنیم .

پنج زنجیره میبافیم .

سپس مانند تصویر بالا یا پایه کوتاه به پشت گلبرگ های ردیف ۲ وصل میکنیم .

تا انتهای رج میبافیم .

به پایه کوتاه اول رج با گره نامرئی بست میزنیم .

برای گلبرگ های ردیف آخر

روی زنجیره ها یک پایه کوتاه ، هفت پایه بلند و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

مانند همیشه به اول رج با گره نامرئی بست میزنیم .

نخ را گره میزنیم و میبریم . پشت کار محکم میکنیم

تصویری از پشت بافت

آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی با فیلم