روش بافت جامدادی خرسی فانتزی

2021/02/17 0 By پارس بانو

برای بافت جامدادی خرسی میتوانید از نصف کلاف از یک کاموا با ضخامت نخ متوسط استفاده کنید و در مدت زمان کوتاهی آن را ببافید .

رنگ کاموا را انتخاب کنید ، از خرده کاموا هم میتوانید برای بافت این جامدادی استفاده کنید .

وسایل لازم برای بافت جامدادی خرسی :

  • برای بدنه میتوانید از نصف کلاف با رنگ مورد نظر استفاده کنید
  • یک مقدار کاموا هم برای داخل گوش های خرس
  • یک مقدار کاموا برای پوزه خرس
  • یک مقدار هم مشکی برای چشم ها و بینی ها
  • قلاب مناسب با نخ
  • پارچه برای آستری
  • زیپ
  • سوزنی که کاموا از چشمه آن عبور کند

شروع بافت جامدادی خرسی

۲ دایره کناری و بدنه در این جامدادی استوانه ای شکل باید بدون دوخت باید یکسره بافته شود

رج اول : ۱ زنجیره و هفت پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

برای اینکه بافت جمع شود نخ را میکشیم .

به زنجیره اول رج بست میزنیم .

رج دوم : ۱ زنجیره میزنیم و در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه میبافیم _۱۶ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج سوم : یک زنجیره میزنیم و هشت بار : ۱ پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _۲۴ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج چهارم : ۱ زنجیره میزنیم و هشت بار : دو پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _۳۲ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج پنجم : ۱ زنجیره میزنیم و هشت بار : سه پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _۴۰ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج ششم : دو زنجیره میبافیم .

۱ پایه متوسط در حلقه پشتی هر پایه رج قبل میبافیم _ ۴۰ پایه

به پایه اول ابتدای رج بست میزنیم .

رج هفتم : دو زنجیره میزنیم و در هر پایه رج قبل ۱ پایه متوسط میبافیم _۴۰ پایه

فقط رج شش را در حلقه پشتی میبافیم.

آخر رج را بست میزنیم .

رج هشتم : ۲ زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم و روی هر پایه رج قبل ۱ پایه متوسط میبافیم .

تا اندازه دلخواه به همین ترتیب میبافیم . ( در اینجا ۱۹ سانت شد )

بافت به این شکل میشود .

بافت از این پس برعکس رج های هفت تا یک میباشد .

به اول رج بست میزنیم تا بافت گرد و بسته شود .

توجه کنید بافت تاب نداشته باشد .

دو زنجیره میزنیم و ۱ رج در هر پایه ، ۱ پایه متوسط میبافیم.

به اول رج بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و ۱ رج در حلقه پشتی هر پایه ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم و هشت بار ( سه پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم ) _ ۳۲ پایه

به اول رج بست میزنیم .

برای ۲ پایه کوتاه یکی کردن به روش زیر انجام میدهیم :

در حلقه جلویی پایه اول قلاب را وارد میکنیم بعد وارد حلقه جلویی پایه دوم میکنیم و نخ میگیریم .

از ۲ نخ اول روی قلاب رد میکنیم ، ۲ تا یکی میکنیم .

۱ زنجیره میزنیم و هشت بار ( دو پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم ) _۲۴ پایه

به اول رج بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و هشت بار (  یک پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم ) _۱۶ پایه

به اول رج بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و هشت بار : دو پایه را یکی میکنیم _۸ پایه

به اول رج بست میزنیم .

نخ را مقداری اضافه میگیریم و میبریم .

هشت پایه را با سوزن یکی میکنیم و حفره را میبندیم .

حالا بدنه جامدادی را بافتیم .

برای جامدادی اگر دوست داشتید میتوانید آستری بدوزید .

۲ دایره به اندازه گردی ۲ سمت جامدادی با محاسبه درز برش میدهیم .

۱ مستطیل به اندازه طول جامدادی و میحط دایره با محاسبه درز برش میزنیم و لبه آن را زیپ میدوزیم .

به مستطیل باید دایره ها را وصل کنیم .

آستر کردن جامدادی خرسی

سپس آستری را درون جامدادی میگذاریم به شکلی که درز ها مماس با داخل جامدادی شود ! پشت آستری به پشت بافت

به لبه زیپ باید لبه جامدادی را بدوزیم .

اگر آستری نمیخواهیم ، زیپ را مستقیما به جامدادی میدوزیم .

بافت گوش جامدادی خرسی

رج اول : ۱ زنجیره و پنج پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم و به اول رج بست میزنیم _۶ پایه

رج دوم : ۱ زنجیره میزنیم و در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه میبافیم _۱۲ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج سوم : ۱ زنجیره میزنیم و شش بار ( ۱ پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _۱۸ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج چهارم : ۱ زنجیره میزنیم و شش بار ( دو پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _۲۴ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج پنج تا هفت : همان ۲۴ پایه کوتاه را میبافیم .

رج هشتم : ۱ زنجیره میزنیم . شش بار ( دو پایه میبافیم ، ۲ تا یکی میکنیم ) _۱۸ پایه

به اول رج بست میزنیم .

رج نهم : ۱ زنجیره میزنیم . شش بار ( سه پایه میبافیم ، ۲ تا یکی میکنیم ) _۱۵ پایه

به اول رج بست میزنیم .

نخ را برای دوخت کمی اضافه تر میگیریم و میبریم .

گوش دیگر را هم میبافیم .

بافت داخل گوش جامدادی خرسی

با رنگ دلخواه داخل گوش را میبافیم ( صورتی ، کرم ، قهوه ای و … )

رج یک تا سه گوش را تکرار میکنیم .

میتوانیم بعد از دوخت داخل گوش آن را به گوش میچسبانیم .

بافت چشم های خرس

دو رج گردبافی میکنیم ( تکرار رج اول و دوم گوش )

بافت پوزه و بینی خرس

رج های یک تا گوش را میبافیم .

۱ رج گرد با کاموای مشکی گرد میبافی و روی پوزه میدوزیم . دهان را با سوزن کوک میزنیم .

بخش های صورت را درست کردیم .

میتوانیم این بخش ها را به بدنه جامدادی بدوزیم یا چسب بزنیم .

با دوختن میتوانید جامدادی را محکم تر درست کنید .

امیدوارم که از این اموزش لذت برده باشید .