بافت شاخه برگ با قلاب | قلاب بافی ایرلندی

2020/12/09 0 By پارس بانو

در هنر بافتنی و در قلاب بافی انواع موتیف ها وجود دارد ، ما امروز قصد داریم بافت شاخه برگ را آموزش دهیم با ما همراه باشید . در لباس های ایرلندی از این برگ ها بسیار استفاده میشود و تاثیر بسیار خوبی در زیبایی بافت دارد .

شروع آموزش بافت شاخه برگ

در ابتدا اولین کاری که میکنیم هفت زنجیره میزنیم تا ساقه اولیه را شروع کنیم .

پنج زنجیره بافته ، نخ را دور قلاب می اندازیم سپس با قلاب از زنجیره ۴ نخ میگیریم .

حالا نخ را کشیده و با نوک انگشت باید آن را نگه داریم .

باید ۳ بار دیگر نخ بیاندازیم دور قلاب و از همان زنجیره نخ بگیریم .

حالا همه را یکی کرده منظور این است که با قلاب نخ را از همه عبور دهیم .

پنج زنجیره بافته ، مانند قبل چهار بار نخ بیاندازیم و نخ بگیریم .

۲ بار دیگر این بافت را باید تکرار کنیم یعنی پنج زنجیره – چهار بار نخ انداختن و نخ گرفتن و یکی کردن .

چهار زنجیره ببافید .

به زنجیره میان ۲ برگ ( زنجیره ۵ که نبافتید ) با بافت مخفی یا نامرئی متصل کنید .

چهار زنجیره ببافید و سپس بین ۲ برگ متصل کنید .

برای برگ بعد هم به همین شکل

و برای آخری هم همینطور

یازده زنجیره ببافید (فاصله میان برگ ها )

مانند قبل پنج زنجیره ببافید ، در زنجیره چهارم ، ۴ بار نخ بگیرید و یکی کنید …. به غیر از آخری

بافت چهار برگ که به پایان رسید و زمانی که به زنجیره ها رسیدید روی پنج زنجیره بافت مخفی بزنید .

همین شکلی بافت را تا اندازه دلخواه خود ادامه بدهید .

حالا برای سر شاخه بعد پنج بافت نامرئی چهار برگ ببافید و روی زنجیره بافت مخفی بزنید .

سمت دیگر شاخه برگ هم به همین شکل ببافید .

فیلم آموزش بافت شاخه برگ قلاب بافی