آموزش بافت اتوبوس مدرسه زیبا

2021/02/16 0 By پارس بانو

با پیش زمینه زنجیره و پایه کوتاه امروز بافت اتوبوس مدرسه را شروع میکنیم این اتوبوس سایز ۱۸ در ۹ سانتی متر میباشد . باز هم رنگ بندی را به خود شما میسپاریم اما پیشنهاد ما استفاده از رنگ سفید برای شیشه ها و رنگ زرد برای بدنه اتوبوس است ، با ما همراه باشید .

شروع بافت اتوبوس مدرسه

وسایل مورد نیاز برای بافت اتوبوس :

  • استفاده از سه رنگ کاموا ( سفید ، طوسی ، زرد ) ، کاموای مشکی ، نارنجی و قرمز برای چراغ
  • قلاب
  • سوزن
  • نشانگر

بافت دو طرف بدنه اتوبوس

سی و یک زنجیره میزنیم . (۳۱ زنجیره )

رج ۱ : از زنجیره ۳۰ تا ۱ را ، ۳۰ پایه کوتاه میباشم .

رج دوم تا هشتم : ۱ زنجیره میزنیم و روی هر گره رج قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم .

رج نهم : ۱ زنجیره میزنیم ،  بیست و شش پایه کوتاه میبافیم . دو بار ۲ پایه کوتاه را یکی میکنیم .( در انتها ۲۸ پایه کوتاه میبافیم ) نخ را میبریم .

نخ را به اول رج وصل میکنیم .( سمتی که دانه کم نکرده بودیم )

رج ۱ : بیست و سه پایه کوتاه میبافیم .

رج ۲ : ۱ زنجیره میزنیم ، دو پایه کوتاه با رنگ زرد ، پنج رنگ سفید ، سه رنگ زرد ، ۱۰ رنگ سفید و سه رنگ زرد میبافیم .

رج سه تا شش : رنگ ها را تکرار میکنیم .

رج هفتم : همه را زرد میبافیم .

نخ را میبریم .

سعی میکنیم در آینده روش تغییر رنگ را در ویدئو توضیخ دهیم .

توجه کنید که نخ کشیده نشود . نخ را میان بافت میبریم . برای تغییر رنگ زمان بافت پایه ، نخ را که گرفتیم ۲ تا یکی را با نخ رنگ دیگری انجام میدهیم .

سمت دیگر بدنه ماشین را هم به همین ترتیب میبافیم .

بخاطر اینکه پشت و روی بافت شبیه هم هست .
کشیدن نخ ساده ترین روش برای تغییر رنگ است اما خوب نیست .

بافت شیشه عقب و پشت اتوبوس

بافت پشت اتوبوس

پانزده زنجیره میزنیم .

رج اول : از زنجیره ۱۴ تا اول را پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم تا ده : چهارده پایه را میبافیم .

رج یازدهم : ۱ پایه کوتاه به رنگ زرد ، دوازده سفید و ۱ زرد میبافیم .

رج دوازدهم تا پانزدهم : رج یازده را تکرار میکنیم .

رج شانزدهم : همه را زرد میبافیم و نخ را میبریم .

بافت شیشه جلو اتوبوس

پانزده زنجیره برای بافت شیشه جلو اتوبوس میزنیم .

رج اول : از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میزنیم .

رج دوم :۱ پایه کوتاه به رنگ زرد ، دوازده سفید و ۱ زرد میبافیم .

رج سوم تا هشتم : رج دوم را تکرار میکنیم .

رج نهم :همه را زرد میبافیم و نخ را میبریم .

بافت کاپوت و پنل جلو اتوبوس

پانزده زنجیره برای کاپوت میزنیم .

رج اول : از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم تا هشتم : رج اول را تکرار میکنیم .

برای بافت پنل جلو پانزده زنجیره میزنیم .

رج اول : از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم تا نهم : رج اول را تکرار میکنیم .

بافت کف و سقف اتوبوس

برای بافت کف ماشین با رنگ طوسی  پانزده زنجیره میزنیم .

از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میبافیم .

از رج دو تا بیست همین چهارده پایه کوتاه میبافیم .

پانزده زنجیره برای سقف با رنگ زرد میزنیم .

از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میبافیم.

از رج ۲ تا ۲۹ همین چهارده پایه کوتاه را میبافیم .

بافت چرخ های ماشین اتوبوس

چهار زنجیره با رنگ طوسی میزنیم و به زنجیره اول گره نامرئی میزنیم و تا حلقه شود .

رج اول : در حلقه ششم پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم :در پایه ها ۲ پایه کوتاه میبافیم _ دوازده پایه

سپس با رنگ مشکی

رج سوم : ۱ در میان دانه اضافه میکنیم _۱۸ پایه

رج چهارم : ۲ در میان دانه اضافه میکنیم _۲۴ پایه

رج پنجم : ۳ در میان دانه اضافه میکنیم _۳۰ پایه

رج ششم : همان ۳۰ دانه را میبافیم .

رج هفتم : ۳ در میان دانه اضافه میکنیم _۲۴ پایه

رج هشتم : ۲ در میان دانه کم میکنیم _۱۸ پایه

رج نهم : ۱ در میان دانه کم میکنیم _۱۲ پایه

رج دهم : شش بار ۲ تا یکی میکنیم _۶ پایه

نخ را گره میزنیم و با کمی اضافهبرای دوخت میبریم .

چرخ ها را با الیاف میکنیم و با سوزن همه پایه ها را یکی میکنیم .

مونتاژ قطعات ماشین بافتنی

قطعه های بافته شده را مشاهده میکنید سپس باید مونتاژ را انجام دهیم .

پشت ماشین را با قلاب به بدنه های دو طرف میبافیم .

دوخت را با بافت پایه کوتاه انجام میدهیم .

سپس باید جلوی ماشین را هم به بدنه بدوزیم .

به همین ترتیب

از قلاب میتوانیم برای دوخت هم استفاده کنیم
سقف ماشین را هم میدوزیم .

شیشه جلو را میدوزیم .

کاپوت ماشین را به همین شکل میدوزیم .

با الیاف ماشین را پر میکنیم و کف را به بدنه میدوزیم .

چرخ ها را به طرفین میدوزیم .

جزئیات پایانی بافت اتوبوس

بافت سپر ها و چراغ جلو 

اگر از نخ ظریف تر برای بافت چراغ ها استفاده کنید اتوبوس بهتر میشود .

پانزده زنجیره برای بافت سپر ها میزنیم .

از زنجیره ۱۴ تا ۱ را پایه کوتاه میبافیم و نخ را میبریم .

چراغ های جلو

دو زنجیره با رنگ سفید میزنیم . در زنجیره ۲ ، شش پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم : ۲ پایه کوتاه در هر پایه میبافیم _۱۲ پایه

رج سوم : همان ۱۲ پایه را با مشکی میبافیم .

چراغ ها و سپر ها را به ماشین میدوزیم .

چراغ های پشت

دو زنجیره با رنگ قرمز میزنیم . در زنجیره ۲ ، شش پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم : در هر پایه ، دو پایه کوتاه میبافیم _۱۲ پایه

رج سوم :همان ۱۲ پایه را با مشکی میبافیم .

چراغ ها را پشت ماشین میدوزیم .

بافت چراغ بالا

دو زنجیره با رنگ نارنجی میزنیم . در زنجیره ۲ ، شش پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم : دو پایه کوتاه در هر پایه میبافیم _۱۲ پایه

رج سوم : ۱ در میان دانه اضافه میکنیم _۱۸ پایه

رج چهارم : ۱ در میان دانه اضافه میکنیم _۱۲ پایه

رج پنجم : ۲ تا یکی میکنیم .

نخ را میبریم و چراغ را بالای ماشین میدوزیم .
بافت اتوبوس هم به پایان رسید یکی از بهترین بافت هایی بود که در این چند وقت انجام دادیم امیدوارم شما هم لذت برده باشید .