آموزش بافت کیف گرد گل بابونه به دو روش قلاب بافی

2020/09/17 0 By پارس بانو

سلام عزیزان امروز با آموزش بافت کیف گرد در خدمت شما هستیم که در صورت کلی بافت کیف گرد به دو روش انجام میشود ، امروز دوروش را برای شما خواهیم گفت . در مورد بافت کیف به صورت کلی در بافندگی میتوانید از نخ های مختلف استفاده کنید مانند ( مکرومه – تریکو – کتان – ریبون – کاموای ضخیم یا کاموای دولا ) اما کیف با نخ های ریبون – کتان یا مکرومه زیباتر و سبک تر میشود ، با پارس بانو همراه باشید .

آموزش بافت کیف گرد گل

وسایل لازم برای بافت کیف گرد گل خیلی ساده کافیه یک جفت دسته چوب بامبو یا پلاستیکی یا فلزی ، قلاب مناسب با نخ ، دو کلاف کاموا  مکرومه ، کتان یا دو کلاف تریکو اسپاگتی  تهیه کنید .

آموزش بافت کیف گرد گل رو شروع میکنیم رج اول :

یک زنجیره و ۶ پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم سپس به پایه کوتاه اول بست میزنیم و نخ را میکشیم تا بافت ما جمع بشود .


رج دوم :

سه زنجیره میزنیم و چهار پایه بلند همانجا میبافیم سپس قلاب را از نخ خارج میکنیم و از سومین زنیره نخ میگیریم و میکشیم تا گره ذرتی شود .

مانند این

دو زنجیره میزنیم و پنج پایه بلند گره ذرتی و دو ذنجیره در پایه کوتاه های بعدی میبافیم .

حالا به سومین زنجیره ابتدای رج بست میزنیم .

در انتها هفت گره ذرتی شکل داریم .

هفتمین ذرتی در بست پایان رج اول بافته می شود.

رج سوم :

سه زنجیره میزنیم و با چهار پایه بلند گره ذرتی میبافیم .

دو زنجیره میزنیم سپس گره ذرتی بعد را روی زنجیره بین ذرتی ها میبافیم .

به همین شکل تا پایان رج روی پایه اول ذرتی رج قبلی  ۱ ذرتی و یکی روی زنجیره بین ذرتی های رج قبل میبافیم .

دو زنجیره میان هر ذرتی میزنیم ( در واقع برای محکم شدن گره ذرتی زنجیره اولی را میزنیم )

پایه اول ذرتی رج قبل همانی است که از آن نخ میگیریم و پایه ها را جمع میکنیم .

حالا به سومین زنجیره ابتدای رج بست میزنیم .

این رج ما ۱۴ گره ذرتی خواهیم داشت .

رج چهارم :

مانند رج سوم روی زنجیره ها ۱ ذرتی ، روی پایه اول ۱ ذرتی و میان ذرتی ها زنجیره میبافیم .

پایان رج : زنجیره سوم ابتدای رج بست میزنیم .

۲۸ گره ذرتی

رج پنجم :

روی زنجیره میان ذرتی ها یک بست میزنیم .

در واقع در این رج ما فقط روی رنجیره ها ذرتی میبافیم .

۲۸ ذرتی

رج ششم :

۲۵ ذرتی میبافیم و سه زنجیره میزنیم .

حالا کار را بر میگردانیم و روی هر زنجیره ۳ پایه بلند میبافیم .

سه پایه بلند آخر را که بافتیم ،  روی زنجیره سوم ابتدای رج قبل ۱ پایه بلند میبافیم .

رج هفتم :

سه زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم .

یک پایه بلند روی هر پایه رج قبل میبافیم .

خب در اینجا بافت یک طرف کیف گرد گل بابونه ما به پایین رسید .

متصل کردن دسته کیف گرد بافتنی

زمان وصل کردن دسته کیف هم رسید پس دسته را از روی کیف قرار میدهیم مانند تصویر زیر دقت کنید که نخوه دست گرفتن دسته را تنظیم کنید .

با پایه کوتاه دسته را به کیف وصل میکنیم.

۱ زنجیره زده و از روی دسته قلاب را رد میکنیم و نخ میگیریم و میبافیم .

شروع و پایان رج چون پایه بلند و پایه ذرتی ، خلاف جهت بافت هستند ، روی پایه بلند یک پایه کوتاه و یکی فاصله بین دو پایه میبافیم .

میان بافت ( گودی که پایه ذرتی های رج چهارم است ) ۱ پایه کوتاه روی ذرتی و یکی روی زنجیره بین ذرتی ها میبافیم .

در انتها نخ را میبریم و بین بافت محکم و مخفی میکنیم .

دسته مانند تصویر به بافت وصل میشود .

سمت دیگر کیف را هم میبافیم .

دوخت کیف بافتنی

حالا برای دخت کیف باید پشت دوطرف آن را روی هم بزاریم .

در واقع دو طرف کیف با پایه کوتاه متصل میشود .

در پایه بلند پنجم قلاب را دو طرف کیف وارد میکنیم و نخ میگیریم و سپس پایه کوتاه میزنیم .

با پایه کوتاه دانه های مقابل هم را  تا رسیدن به پنجمین پایه طرف دیگر به هم متصل کنید .

در انتها نخ را میبریم و بین بافت محکم و مخفی میکنیم .

کیف زیبای مارو در تصویر مشاهده میکنید .

یک فیلم برای وصل کردن دسته به کیف

در واقع فیلم بالا قسمتی از بخش سوم فیلم های پایین است پس اگر فیلم های زیر را دانلود کنید نیازی به دانلود فیلم بالا نیست .

فیلم های آموزشی بافت کیف گرد گل بابونه

بخش دوم فیلم

بخش سوم فیلم

آموزش آستر دوزی

کیف را روی آستر پارچه آستری میگزاریم و کامل دور آن را خط کشی میکنیم .

روی خط ها را میبریم و سمت دیگر آستری را هم برش میزنیم .

قطر آستری برابر قطر کیف است .

درز دوخت آستری به اندازه رج پایه کوتاه دوخت دو طرف کیف (حدود نیم سانت) است.

به همین خاطر آستری را به اندازه کیف میبریم .

همان قسمت که دوخت نزده ایم را علامت میزنیم در واقع میشود درز باز دو سمت کیف روی آستری .

حالا دو طرف یا رویه را روی هم بگزارید .

فرورفتگی هلالی بالای کیف را ۳ چرت رده و به سمت آستر به اندازه یک سانت اتو میکنیم .

حالا فاصله بین دو محل علامت را بدوزید.

لبه پارچه کنار علامت را چرت بزنید.

حال لبه را تا کنید  و بدوزید .

هلالی بالای کیف که چرت زده و اتو کرده بودید را هم دوخت بزنید .

سپس سمت دیگر در را هم چرت بزنید و تو بگذارید و در انتها هم لبه بالا و کناره .

بدین شکل آستر کیف آماده شد .

داخل کیف آستری را قرار دهید .

معمولا برای دوخت از نخ نامرئی استفاده میکنند .

زیر پایه کوتاه های اتصال دسته ، لبه بالای آستر قرار میگیرد .

شروع بافت کیف گرد گل با روش دوم

در این روش که روش دوم است ۳ تفاوت وجود دارد :

  1. گره فندقی یا حبابی بجای گره ذرتی استفاده میشود
  2. به جای حلقه جادویی در مرکز کار یک گره دیگر استفاده میشود .
  3. میان هر ردیف گره برجسته ، ۱ ردیف پایه کوتاه میبافیم .

کیف هایی که مشاهده میکنید تماما با این روش بافته شده

۲ کلاف ۲۵۰ گرمی برا بافت کیف گرد گل ریبون یا مکرومه مورد نیاز است .

در تصویر کیفی را مشاهده میکنید که با قلاب شماره ۶ و نخ ریبون بافته شده است .

۲ زنجیره میزنیم .

یک گره فندقی با چهار پایه بلند نیمه در زنجیره اول میبافیم .

در واقع چهار بار (نخ را دور قلاب می اندازیم ، از زنجیره نخ میگیریم ، دوتا یکی میکنیم )

سپس تمام نخ ها را یکی میکنیم و یک زنجیره میزنیم .

گره مانند این میشود .

نقشه سمت چپ را نگاه کنید .

برای شروع رج بعد دور گره را زنجیره می بافیم.

چهار زنجیره میزنیم و در زنجیره اولی که فندقی بافته بودیم بست میزنیم .

۲ زنجیره میزنیم و در زنجیره ۲ ابتدای کار که بالای گره فندقی است بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و در هر یک از ۴ زنجیره ۲ پایه کوتاه میزنیم .

در هر یک از ۲ زنجیره و در بالای فندقی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

به پایه اول بست میزنیم .

در کل چهارده پایه کوتاه داریم .

۲ زنجیره میزنیم سپس کار را بر میگردانیم

۱ گره فندقی میبافیم .

۱ پایه کوتاه در پایه بعد میبافیم و در بعدی فندقی

تا پایان رج به همین شکل ۱ پایه کوتاه و ۱ فندقی میبافم .

به فندقی اول بست میزنیم .

در این رج هفت فندقی داریم .

۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگرداینم .

نکته : رج های فندقی از پشت کار و رج های پایه کوتاه از روی کار بافته می شود.

۲ پایه کوتاه روی زنجیره های بالای فندقی و سپس ۲ پایه کوتاه روی پایه کوتاه بین هر فندقی میبافیم .

در انتها ۲۸ پایه کوتاه

به ابتدای رج بست میزنیم ، ۲ زنجیره زده و کار را بر میگردانیم .

مانند ردیف قبل روی یک پایه گره فندقی و روی پایه بعدی پایه کوتاه میبافیم .

در انتها ۱۴ فندقی

در رج بعدی پایه های یکی در میان افزوده میشود .

روی زنجیره فندقی ها یک پایه کوتاه و روی پایه کوتاه های بینشان ۲ پایه کوتاه میبافیم .

یک رج فندقی و پایه کوتاه میبافیم (۲۱ فندقی)

رج بعد ۲ در میان پایه اضافه میکنیم .

۲۸ فندقی در رج بعدی داریم .

در رج بعدی سه در میان دانه افزوده میشود .

رج پایانی مانند عکس دهانه کیف را فندقی نمیبافیم .

قسمتی که دسته را وصل میکنیم نشانه گزاری میکنیم .

در دور کار ۱ رج پایه کوتاه میبافیم و همزمان دسته را متصل میکنیم .

سمت دیگر کیف را میبافیم .

دو سمت را با بست (گره نامرئی) متصل میکنیم .

در انتها قلاب را در حلقه پشتی پایه کوتاه رج آخر دو طرف کیف وارد میکنیم و بست میزنیم .

کیف ما بدین شکل میشود با نخ های باقیمانده

از دوروشی که گفتیم میتوانید به صورت تریکبی استفاده کنید مانند عکس و تصویر زیر ، در واقع با حلقه جادویی شروع میشود و رج های بعد مانند روش دوم .

ب

امیدوارم که لذت برده باشید .