آموزش بافت شال سه گوش با گره سلیمان

2021/02/16 0 By پارس بانو

روش بافت شال سه گوش با گره سلیمان آموزشی است که در این صفحه برای شما قرار دادیم  ، به گره سلیمان گره عشق هم میگویند و از بافت تار عنکبوتی هم استفاده میکنند که برای بافت شال بیشتر از آن استفاده میشود اما برای لباس و ساک هم میگویند با پارس بانو همراه باشید .

شروع بافت شال سه گوش با گره سلیمان

نخ را گره میزنیم  و ۱ زنجیره میزنیم .

حدودا ۲ یا ۱٫۵ سانت نخ را میکشیم .

کشش نخ در تمام طول بافت به طول کشش اول باشد .

نخ را دور قلاب می اندازیم و سپس با انگشت دست چپ نخ را نگه میداریم .

از حلقه نخ روی قلاب رد میکنیم .

از زیر نخی که با انگشت گرفته ایم نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم .

به همین شکل ۱ گره سلیمان بافتیم .

فیلم آموزشی بافت گره سلیمان

۲ گره دیگر نیز میبافیم .

۱ پایه دوبل در زنجیره اول کار میبافیم .

باید به اندازه گره سلیمان طول پایه دوبل را بگیریم . اگر نیاز دیدید هنگام دوتا یکی کردن یک مقدار نخ را میکشیم .

یک مثلث ساخته شده که دو گره سلیمان در بالای آن است .

سه گره سلیمان میبافیم و بافت را بر میگردانیم .

میان ۲ گره بالای مثلث ۱ پایه کوتاه میبافیم .

۲ گره سلیمان میبافیم و میان ۲ گره بعد پایه دوبل میبافیم .

سه گره سلیمان میبافیم و بافت را بر میگردانیم .

میان ۲ گره اول بالای مثلث ۱ پایه کوتاه میبافیم .

۲ گره سلیمان میبافیم میان ۲ گره سلیمان بعد پایه کوتاه میزنیم .

۲ گره که رج قبل پایه کوتاه خورده را کاری نداشته باشید .

۲ گره سلیمان میبافیم و میان ۲ گره بعد پایه دوبل میبافیم .

رج ها را با سه گره سلیمان شروع میکنیم . با ۲ گره سلیمان ادامه میدهیم و در آخر هم پایه دوبل میبافیم .

دور کار ۱ رج پایه دوبل و ۱ رج گره سلیمان است .

تا اندازه دلخواه بافت را ادامه میدهیم .

نقشه بافت شال سه گوش با گره سلیمان

شروع بافت از نوک شال

با استفاده از این نقشه بافت میتوانید از  بالای شال بافت را شروع کنید .

به اندازه بالای شال گره سلیمان میبافیم .

میتوان ۲ لبه شال را ساده گذاشت .

یا از ریشه استفاده کنید .

یا حاشیه بافی انجام دهید .

بافت شال با یک کاموای ضخیم تر

حاشیه را میتوان پهن بافته

حاشیه را مانند این تصویر میتوانید با گره سلیمان بزنید . ( ۱ گره سلیمان ، ۱ گره پفکی و ۱ گره سلیمان )

مانند این نمونه میتوانید ۱ رج ببافید و سپس با گره سلیمان حاشیه بزنید .

و این هم مانند یک شال بافته شده با کاموای پولکی است .