آموزش بافت ماندالا نوستالژی | دیوار کوبی

2021/02/21 0 By پارس بانو

آموزش بافت ماندالا نوستالوژی برای شما عزیزان جمع آوری شده تا شما بتوانید آن را برای تزئین کوسن ، رومیزی ، دیوار کوب و … بکار ببرید .

شروع بافت ماندالا

برای بافت ماندالا نوستالژی ۲۳ رج لازم است .

وسایل مورد نیاز بافت ماندالا نوستالژی : 

 • پنج رنگ با ضخامت متوسط که از هر رنگ ۵۰ گرم لازم است
 • قلاب مناسب با نخ کاموا
 • دوازده عدد سنجاق قفلی یا نشانگر
 • در صورتی که دوست دارید دریم کچر درست کنید یک حلقه با قطر ۳۵ سانت تهیه کنید .

پیش نیاز بافت ماندالا نوستالژی

اگر  میخواهید این ماندالا را ببافید باید انواع گره ها را مانند : پایه متوسط ، کوتاه ، ساده ، دوبل ، سوبل ، چوبل و … – حلقه جادویی ، پایه ایستاده ، بستن رج به صورت نامرئی را بلد باشید .

میدوانیم که بیشتر این گره ها را یاد گرفتید ولی شاید گره پایه ایستاده باز هم کنی گنگ باشد .

ما معمولا برای آغاز بافت با پایه مانند زیر کار میکردیم :

 • یک زنجیره به عنوان ۱ پایه کوتاه
 • دو زنجیره به عنوان ۱ پایه متوسط
 • سه زنجیره به عنوان ۱ پایه بلند
 • چهار زنجیره به عنوان پایه دوبل
 • پنج زنجیره به عنوان پایه سوبل
 • و …

برای مرتب شدن بافت در ماندالا نوستالژی و برای اینکه شروع رج ها مشخص نباشد از پایه ایستاده بجای زنجیره استفاده میکنیم .

دو فیلم آموزش را مشاهده کنید ، بافت را با هر کدام که دوست دارید و راحت تر هستید آغاز کنید .

بافت پایه بلند ایستاده با گره زدن سر نخ

پایه متوسط ، کوتاه ، بلند دوبل و … ایستاده به همین ترتیب آغاز میشوند ، تفاوت آن ها در تعداد دور های نخی است که روی قلاب می اندازیم .

شروع بافت ماندالا نوستالژی

رج ۱ : دوازده پایه بلند در حلقه جادویی میبافیم .

پایه اول ایستاده میباشد چونکه در حلقه جادویی زده میشود .

به ترتیب زیر پایه ایستاده در حلقه جادویی را ببافید :

 1. حدود ۰٫۵ سانت ( نیم سانت ) نخ روی قلاب را میکشیم .
 2. سپس قلاب را میپیچانیم و از زیر این ۲ نخ رد میکنیم .
 3. از داخل حلقه نخ میگیریم و مانند پایه بلند ، ۲ بار ۲ تا یکی میکنیم .
 4. نخ را میبریم و به اولین پایه با سوزن بست میزنیم .

پایه اول رج های دیگر را هم مانند آموزش بالا میبافیم .

نخ های اضافی را میان بافت پنهان میکنیم .

آموزش بست زدن به پایه اول

انتهای رج هایی که رنگ تغییر میکنید بافت را به این ترتیب میبندیم .

بست را میتوان روی دومین پایه بزنیم تا حلقه ایجاد شده روی اولین پایه قرار بگیرد .

اگر به پایه اول بست زدیم ، نخ را میکشیم تا حلقه بست قابل دیدن نباشد .

رج ۲ و رنگ دوم :

در حلقه پشتی ۱ پایه بلند ایستاده و ۱ پایه بلند همانجا میبافیم .

بهتر است که برای شروع هر رج از روی پایه اول رج قبل شروع کنیم .

آغاز رج ها با پایه ایستاده میباشد .

قلاب را وارد حلقه پشتی و حلقه زیر آن از سمت پشت بافت میکنیم و میبافیم تا بافت در حلقه پشتی محکم تر باشد .

دو پایه بلند در حلقه پشتی هر پایه رج قبل میبافیم _ ۲۴ پایه بلند .

نخ را میبریم و مانند روش قبل بست میزنیم .

رج ۳ و رنگ سوم : کل رج بافت در حلقه پشتی میباشد : ۲ پایه بلند در ۱ پایه و در بعدی ۱ پایه بلند میبافیم _۳۶ پایه بلند

رج ۴ و رنگ چهارم : ۱ پایه چوبل روی حلقه جلویی پایه ای از رج اول که در امتداد ان میباشد میبافیم .

سه پایه کوتاه روی حلقه نخ زیر حلقه پشتی که در پشت کار است میبافیم تا انتهای رج تکرار میکنیم .

( دوازده پایه چوبل و ۳۶ پایه کوتاه برجسته از پشت )

انتهای رج چهار ، بافت ما بدین صورت خواهد شد .

رج ۵ و رنگ چهارم :

۲ پایه متوسط برجسته از پشت روی هر پایه چوبل و روی سه پایه بعد ۱ پایه متوسط برجسته از پشت میبافیم _۶۰ پایه متوسط

نکته : پایه کوتاه اول که پایه ایستاده میباشد را از این رج روی پایه ایستاده رج قبلی میبافیم .

بافت ماندالایی که آموزش میدهیم پایه برجسته است اما نه به روش معمول .

اگر به پشت بافت نگاه کنید زیر حلقه پشتی نخی به موازات آن وجود دارد .

پایه برجسته را روی حلقه نخ زیر حلقه پشتی میبافیم .

رج ۶ و رنگ پنجم :

کل رج : دو پایه متوسط در حلقه پشتی ۱ پایه و چهار پایه متوسط در حلقه پشتی میبافیم _ ۷۲ پایه متوسط

رج ۷ و رنگ سوم : کل رج : دو پایه متوسط در حلقه پشتی ۱ پایه و پنج پایه متوسط در حلقه پشتی میبافیم _۸۴ پایه متوسط

رج ۸ و رنگ پنجم : کل رج : دو پایه متوسط در حلقه پشتی ۱ پایه و شش پایه متوسط در حلقه پشتی میبافیم _۹۶ پایه متوسط

رج ۹ و رنگ چهارم :

کل رج : دو پایه متوسط در حلقه پشتی ۱ پایه و هفت پایه متوسط در حلقه پشتی میبافیم _۱۰۸ پایه متوسط

رج دهم و رنگ دوم :

روی پایه اول رج قبل ۱ پایه کوتاه برجسته و هفت پایه کوتاه برجسته میبافیم .

سپس سه پایه ادغام شده روی سه پایه کوتاه رج چهار که میان پایه چوبل ها است بافته میشود .

شش بار نخ را روی قلاب می اندازیم و از پایه کوتاه اول رج چهارم نخ میگیری ، شش بار دو تا یکی میکنیم .

۲ مرتبه دیگر همین کار را تکرار میکنیم ، سپس چهار نخ روی قلاب را یکی میکنیم .

۱ پایه را رها میکنیم . هشت پایه کوتاه در حلقه پشتی میبافیم و پایه ادغام مانند قبل میبافیم و تکرار میکنیم .

۹۶ پایه کوتاه و دوازده پایه ادغام شده

مانند هر رج با سوزن پایه اخر را به پایه اول بست میزنیم .

انتهای رج دهم

رج ۱۱ و نخ رنگ یک :

بافت ما در این رج از کنار پایه ادغام رج قبل با ۱ پایه ادغام برجسته بزرگ شروع میشود .

هفت بار نخ را روی قلاب می پیچیم .

سپس باید روی پایه چوبل رج چهارم پایه برجسته ببافیم و ۲ تا یکی آخر را انجام ندهیم .

۱ پایه کوتاه برجسته دور پایه ادغام رج قبل و ۱ پایه برجسته با هفت بار پیچیدن نخ دور قلاب میبافیم و ۲ تا یکی آخر را انجام میدهیم .

سپس همه را یکی کرده …

هشت پایه کوتاه برجسته از پشت روی رج ده میبافیم و تکرار این ۲ تا آخر رج

توجه کنید ، روی هر پایه چوبل ۲ پایه برجته میبافیم .

اتمام رج یازدهم _ ۹۶ پایه کوتاه و دوازده پایه ادغام

بافت رج ۱۲ با رنگ سوم :

[ در پایه ادغام رج قبل ، هفت پایه بلند میبافیم ، دو پایه را رها میکنیم و ر بعدی پایه کوتاه برجسته از پشت میبافیم .

چهار زنجیره میزنیم ، ۲ پایه را رها میکنیم و در بعدی ۱ پایه کوتاه برجسته از پشت میبافیم ، دو پایه را رها میکنیم ]

تا انتهای رج داخل کروشه [] تکرار میشود .

انتهای رج دوازده : ۸۴ پایه بلند ، چهار پایه کوتاه و دوازده عدد چهار زنجیره

رج ۱۳ با رنگ ۴ ماندالا نوستالژی

۱ پایه کوتاه برجسته از پشت روی هر پایه بلند و روی چهار زنجیره را پنج پایه کوتاه میبافیم .

تا انتهای رج تکرار کنید _  ۱۴۴ پایه کوتاه
انتهای رج سیزدهم

رج ۱۴ با رنگ ۵ :

روی پایه سوم از پنج پایه کوتاه ( پایه وسط ) ۱ پایه ذرتی میبافیم .

پایه اول در آغاز رج پایه ایستاده میباشد .

چهار زنجیره میزنیم ، دو پایه اول و اخر از هفت پایه کوتاه را نمیبافیم و روی سه پایه وسط : ۱ ذرتی ، دو زنجیره ، ۱ ذرتی ، دو زنجیره و ۱ ذرتی میبافیم .

چهار زنجیره میزنیم .

تا انتهای رج ۲ مرحله بالا را تکرار میکنیم .

۲ سمت تک ذرتی چهار زنجیره میباشد و میان هر کدام از سه ذرتی ، دو زنجیره

_۲۴ ۲ زنجیره ای ، ۲۴ چهار زنجیره ای و ۴۸ ذرتی

اتمام رج چهاردهم

رج ۱۵ با رنگ چهارم  :

پنج پایه متوسط روی چهار زنجیره ها و روی ۲ زنجیره ها را سه پایه متوسط میبافیم .

_۱۹۲ پایه متوسط

اتمام رج ۱۵

رج ۱۶ با رنگ دوم :

۱ پایه متوسط برجسته از پشت در هر پایه رج قبل میبافیم _۱۹۲ پایه

رج ۱۷ با رنگ ۱ :

۱ پایه متوسط برجسته از پشت در هر پایه رج قبل میبافیم _۱۹۲ پایه

رج ۱۸ با رنگ سوم :

این رج ما ۲ نوع پایه ادغام خواهیم داشت .

اول هشت مرتبه نخ را روی قلاب می اندازیم و ۱ پایه برجسته دور پایه کوتاه بعد از پایه بلند ها در رج دوازدهم میبافیم .

آخرین ۲ تا یکی را انجام نمیدهیم .

۱ پایه چوبل برجسته دور ذرتی میبافیم و بار هشت بار نخ را دور قلاب می اندازیم و ۱ پایه برجسته روی پایه کوتاه بعد چهار زنجیره میبافیم .

چهار نخ روی قلاب را یکی میکنیم .

۱ پایه کوتاه را رها میکنیم و هفت پایه کوتاه برجسته از پشت میبافیم .

سه پایه چوبل برجسته ادغام دور ۳ ذرتی رج چهاردهم میبافیم .

۱ پایه را رها میکنیم و هفت پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه های رج قبل میبافیم .

تا انتهای رج ، سه مرحله قبل را تکرار میکنیم

۱۶۸ پایه کوتاه ، ۲۴ پایه ادغام

به احتمال زیاد بافت ما موج دار شده است ولی طوری نیست بعد از پایان بافت صاف میشود .

رج ۱۹ با رنگ پنجم :

بافت از پایه ادغام بالای تک ذرتی آغاز میشود .

رج ۱۹ را در حلقه پشتی میبافیم .

تا انتهای رج : چهار پایه کوتاه ، چهار پایه متوسط ، سه پایه بلند در پایه ادغام ، چهار پایه متوسط و سه پایه کوتاه میبافیم .

اتمام رج نوزدهم

در پایان _ ۸۴ پایه کوتاه ، ۹۶ پایه متوسط و ۳۶ پایه بلند

رج ۲۰ با رنگ سوم ماندالا

خب به انتهای کار نزدیک میشویم .

بافت از پایه ادغام بالای تک ذرتی آغاز میشود .

رج ۲۰ را در حلقه پشتی میبافیم .

تا انتهای رج : چهار پایه کوتاه ، چهار پایه متوسط ، یک پایه بلند ، سه پایه بلند در ۱ پایه ، ۱ پایه بلند ، چهار پایه متوسط و سه پایه کوتاه میبافیم .

اتمام رج بیستم

در انتها _۸۴ پایه کوتاه ، ۹۶ پایه متوسط و ۶۰ پایه بلند

رج ۲۱ : در تصویر هم مشاهده میکنید روی پایه ادغام ها پایه برجسته و روی بقیه پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته میشود .

۱ پایه سوبل روی پایه ادغام بالای سه ذرتی ( رج ۱۸ ) میبافیم ، ۱ پایه را رها میکنیم و نه پایه کوتاه میبافیم .

۱ پایه بلند برجسته از جلو روی پایه ادغام بالای تک ذرتی ( رج ۱۸ ) ، ۱ پایه رها و ۹ پایه کوتاه میبافیم .

تا انتهای رج ۲ مرحله بالا را تکرار میکنیم .

ما بجای پایه سویل ، چوبل بافتیم و بجای پایه بلند ، پایه دوبل

اتمام رج ۲۱

در انتها _ ۱۲ پایه بلند برجسته ، ۲۱۶ پایه کوتاه ، ۱۲ پایه سوبل برجسته

رج ۲۲ با رنگ ۴ :

تا انتهای رج : ۱ پایه کوتاه ، ۱ زنجیره و ۱ پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه سوبل و ۱۹ پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه های بعدی میبافیم .

اتمام رج ۲۲ _ ۱۲ زنجیره و ۲۲۸ پایه کوتاه

تک رنجیره ها را به حلقه سنجاق میزنیم .

با رنگ دوم میان نشانگر ها و روی حلقه فلزی ۲۹ پایه کوتاه و داخل فضای تک زنجیره ۱ پایه کوتاه میبافم .

به شکلی پایه کوتاه ها را میبافیم که حلقه میان بافت قرار گرفته و مخفی بشود .

_ ۳۷۲ پایه کوتاه

روی هر پایه کوتاه را با رنگ اول ۱ پایه کوتاه میبافیم .

– ۳۷۲ پایه کوتاه

آموزش بافت ماندالا نوستالژی هم به پایان رسید امیدوارم که لذت برده باشید از این آموزش بافتنی