home بافندگی بافت شال گردن طرح برگ سه بعدی

بافت شال گردن طرح برگ سه بعدی

2020/12/09 / 0 / Posted by پارس بانو

سلام با یک آموزش بسیار ساده بافت شال گردم با طرح برگ سه بعدی در خدمت شما هستیم همراه ماباشید .

 شروع بافت شال گردن

اولین کاری که باید بکنید این است که زنجیره بزنید ، به تعداد دلخواه این کار را انجام دهید اما حتما مضربی از شش باشد .

ما به اندازه ۸۲ سانتی متر زنجیره زدیم .

۱ رج پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و برگ را روی پایه آخر میبافیم .

رج را مانند آموزش های قبلی ادامه میدهیم .

برگ آخر روی پایه آخر متصل میشود .

تمام رج هایی که زوج هستند پایه بلند و تمام رج هایی که فرد هستند برگ بافته میشوند .
در حدود ۱۲ سانتی متر میبافیم .

که ما هشت رج بافته ایم .

سه دکمه میبافیم سپس شال گردن تا میکنیم به صورتی که روی گردن قرار گرفته است .

همانطور که در عکس مشاهده میکنیم سه دکمه ای که بافتیم را در لبه زیری شال میدوزیم .

برگ های لبه رویی که مشاهده میکنید دکمه های شال بافت مارا میبندند .

اگر دوست داشتید میتوانید یک گل ببافید و روی شال بدوزید .

آموزش بافت گل تزئینی با فیلم

شال با برگ سه بعدی هم بافته شد امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید .