آموزش بافت گل آفتابگردان ساده

2021/02/21 0 By پارس بانو

آموزش بافت گل آفتابگردان امروز در لیست آموزش های بافتنی پارس بانو قرار میگیرد . از این بافت میتوانید برای موتیف در بافت لباس ، تزئین گیره و گل سر ، تزئین پرده گیر ، تزئین لباس و … هم استفاده کنید . همچنین میتوان برای ان حاشیه بافته و برای بافت روتختی و پتو هم استفاده کرد .

آموزش بافت گل آفتاب گردان

شش زنجیره در اول کار میبافیم و سپس در اولین گره بافت نامرئی میزنیم تا حلقه شکل بگیرد .

گل آفتابگردان در اول کار …

چهار زنجیره میبافیم .

با ۲۳ پایه دوبل داخل حلقه را پر میکنیم .

سپس به زنجیره چهارم اول رج با گره نامرئی متصل میکنیم .

۱ زنجیره میبافیم .

۱ پایه کوتاه روی هر گره بج قبل میبافیم و به اول رج با گره نامرئی وصل میکنیم .

نخ را محکم میکنیم و میبریم .

نخ گلبرگ ها را متصل میکنیم ، پنج زنجیره میزنیم . ۱ پایه دوبل در همان گره میبافیم .

سه زنجیره میبافیم .

هفت پایه بلند در حلقه ایجاد شده میبافیم .

در گره بعدی رج قبل پایه کوتاه میبافیم .

بافت تا به اینجا مانند تصویر میشود ، در واقع ۱ گلبرگ بافتیم .

دوباره برای بافت گلبرگ بعد پنج زنجیره ببافید .

مانند اولین گلبرگ ، پایه دوبل ببافید ف سه زنجیره و هفت پایه بلند در حلقه ببافید .

به همین شکل تا انتهای رج

گلبرگ آخر را به پایه کوتاه به اول رج وصل کنید .

نگران این نباشید که گلبرگ ها نامنظم و به هم ریخته هستند . در ادامه بافت درستشان میکنیم

تا بالای گلبرگ روی زنجیره ها سه گره نامرئی ببافید

۱ پایه کوتاه ببافید و ۲ زنجیره بزنید .

به بالای گلبرگ  بعدی با پایه کوتاه متصل کنید .

دوباره ۲ زنجیره و پایه کوتاه به بالای گلبرگ بعد

گلبرگ ها با این کار به شکلی منظم در می آیند و کنار هم قرار میگیرند .

نگاه کنید به تصویر که چقدر منظم و زیبا شدند .

در تصویر نمای پشت کار را مشاهده میکنید زمانی که گلبرگ آخر وصل نشده است

آخرین گلبرگ را هم ۲ زنجیره و پایه کوتاه  ببافید .

خب آموزش بافت گل آفتابگردان هم به پایان رسید امیدوارم لذت برده باشید .

شکل پشت بافت

آموزش بافت گل آفتابگردان با فیلم