روش بافت صندل مروارید دوزی شده مدل گل

2020/12/12 0 By پارس بانو

بافت صندل مروارید دوزی شده یکی از راحت ترین کار های قلاب بافی است ، این بافت سرگرم کننده میتواند مورد استفاده شما باشد . حتما همراه ما باشید تا تجربه بافت صندل هم به بافت های خود اضافه کنیم .

برای درست کردن صندل به وسایلی احتیاج داریم :

  • نخ مرسریزه ۱۰۰ گرم ( یا میتوانیم از نخ دیوا ۱ کلاف استفاده کنیم )
  • مروارید ۱ بند
  • زیره کفی

شروع بافت صندل مروارید دوزی شده

برای رج ۱ ، ۲۸ زنجیره بزنید .

رج ۲ : ۱ پایه کوتاه داخل زنجیره ۲ بزنید تا آخر .  در کل ۲۷ پایه کوتاه

رج ۳ و کل رج های برگشتی ، ۱ زنجیره و ۲ پایه کوتاه در داخل پایه کوتاه اول باید زد .

برای رج بعد ۲ پایه کوتاه در پایه کوتاه اول و ۳ پایه کوتاه در پایه کوتاه بعدی .

سپس ۱۰ زنجیره ببافید .

۳ پایه کوتاه داخل هر زنجیره بزنید تا به شکل گل شود .

سپس پنج پایه کوتاه ببافید ، دوباره ۱۰ زنجیر تکرار مانند  قبل روی کل زنجیر ۳ پایه کوتاه .

مانند تصویر در انتها ۵ گل زده شود .

دوباره رج برگشت ۲ پایه کوتاه و در همه پایه کوتاه بزنید .

۳ رج بعد از اینگه گل میزنیم ، پایه کوتاه میزنیم فقط رج برگشت ۲ پایه کوتاه زده شود .

۲ پایه کوتاه در پایه کوتاه اول و ۳ پایه کوتاه ببافید .

سپس ۱۰ زنجیر و داخل زنجیر ۳ پایه کوتاه ، پنج پایه کوتاه در پایه کوتاه بعد .

۱۰ زنجیر و دوباره در هر زنجیر ۳ پایه کوتاه تکرار تا انتها .

مدل هر گل وسط گل قبلی میباشد.

بعد از هر رجی که گل میزنیم ، ۳ رج پایه کوتاه ساده میبافیم .

سپس رج بعد گل میزنیم هر ۳ رج پایه کوتاه ساده رج گل را ادامه داده تا تعداد گل به ۹ برسد .

بعد از اینکه نه گل داشتیم ۳ رج پایه کوتاه میبافیم .

سپس اولی را ۲ تا بعدی را از  پایین رج قبلی پایه کوتاه زده تا انتها .

در تمام رج های برگشت ، فقط برگشت ۲ تا پایه کوتاه زده شود .

تمام گل ها را مروارید دوزی میکنیم .

در تصویر روی صندل را مشاهده میکنید .

باید برای روی کفی پایه کوتاه بزنید ، به اندازه ۱ سانت روی همه ۲ پایه کوتاه

سپس مدل را روی کفی با پایه کوتاه متصل کرده .

با پایه کوته روی کفش را به کفی متصل کنید هر دو سمت باید این کار انجام شود .

سپس این را باید روی زیره کفش بگذاریم و چسب آهن را به زیر کفش بچسبانیم . اگر این کار را نمیتوانید انجام دهید میتوانید به کفاشی ها بسپارید .

 

منبع: پریا بافت – خانم جلالی