بافت رومیزی گل یاس سفید

2020/10/17 0 By پارس بانو

آموزش بافت رومیزی گل یاس سفید مطلبی است که امروز برای شما عزیزان آماده کردیم و به صورت تصویری مرحله به مرحله توضیح دادیم امیدوارم که از این آموزش قلاب بافی هم لذت ببرید ، این بافت کاربرد های زیادی در تزئین لباس ، روتختی ، رومیزی ، کوسن ، کیف ، شال و … دارد .

درواقع برای بافت این باید سه مرحله را پشت سر بگذرانیم :

  1. بافت گل
  2. اتصال گلها
  3. پرکردن فضای خالی میان گلها

بافت رومیزی | بافت موتیف گل

یک زنجیره در حلقه جادویی میزنیم و هشت پایه کوتاه میبافیم .

به پایه اول بست میزنیم .

سپس در حلقه جادویی بعد بست میزنیم و با سه زنجیره پیکوت میبافیم .

هفت بار دیگر ( در پایه بعد بست و پیکوت میزنیم )

به اول رج بست میزنیم ، نخ را میبریم و سر نخ را از پشت کار میان بافت مخفی و محکم میکنیم .

سپس نخ را به حلقه پشتی اولین رج ، برای بافت گلبرگ ها وصل میکنیم .

سیزده زنجیره میبافیم .

خالا از زنجیره ۱۲ تا ۲ را به ترتیب : یک پایه کوتاه ، ۱ پایه متوسط ، ۱ پایه بلند ، پنج پایه دوبل ، ۱ پایه بلند ، ۱ پایه متوسط و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

روی حلقه پشتی بعدی بست میزنیم .
تبریک تا اینجا یک گلبرگ داریم .

این بست شروع بافت گلبرگ بعدی است ، هفت گلبرگ دیگر نیز بافته .

به اول رج بست میزنیم .

۱ بست در هر پایه میزنیم که در کل  ۱۱ بست داریم .

۲ زنجیره در نوک گلبرگ میبافیم

آن سمت گلبرگ هم ۱۱ بست میبافیم (روی هر پایه ) .

دور بقیه گلبرگ ها نیز به همین صورت ۱ رج بست میزنیم .

در انتها به اول رج بست میزنیم و نخ را میبریم و از پشت کار میان بافت پنهان میکنیم .

گل زیبا را در تصویر مشاهده میکنید .

بافت رومیزی | اتصال موتیف ها

اتصال موتیف ها را شروع میکنیم :

در ابتدا بگوییم که اگر شما قصد دارید یک بافت مستطیل شکل داشته باشید ، گل دوم همانند تصویر پایین ، کنار گل اول باید قرار گیرد

۲ گلبرگ را ، در هنگام بافت رج آخر گل دوم بهم متصل کنید .
یک سمت گلبرگ گل دوم را بست میزنیم ، بجای اینکه دو زنجیره بزنیم ، یک زنجیره میبافیم و قلاب را از نخ خارج میکنیم .

قلاب را در حفره زیر ۲ زنجیره نوک گلبرگ اول فرو کنید.

نخ را میگیریم و زنجیره دوم را میبافیم .

سمت دیگر گلبرگ را بست میزنیم .

به همین شکل دومین گلبرگ را به گل اول وصل میکنیم .

بافت گل دوم را ادامه میدهیم .

برای بافت رو تختی ، رومیزی ، گل ها را به اندازه طول یا عرض بهم وصل کنید .

در این بافت ما سه گل را وصل کردیم .

برای وصل کردن گل اول در ردیف دوم  به ردیف اول ، با ۲ گلبرگ این کار را انجام میدهیم .

ولی برای وصل کردن گلهای بعدی ردیف دوم  بهم با چهار گلبرگ این کار را انجام میدهیم .

بافت گل یاس | پرکردن فضاهای خالی

زمان آن رسیده که فضای خالی میان گلها را پر کنیم .

هشت پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم و در پایه اول بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

هفت بار : در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه میبافیم .

به اولین زنجیره رج بست میزنیم

یک زنجیره و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

پنج زنجیره میزنیم ، قلاب را از نخ خارج میکنیم .

از بین ۲ زنجیره نخ میگیریم . ( میان گلبرگ های بهم وصل شده )

پنج زنجیره میزنیم .

۱ پایه را نمیبافیم ، ۳ پایه کوتاه میبافیم .

دو بار دیگر : پنج زنجیره میزنیم ، از گلبرگ های بهم وصل شده نخ میگیریم و پنج زنجیره و سه پایه کوتاه میبافیم .

پنج زنجیره میزنیم ، از گلبرگ های متصل شده نخ میگیریم و پنج زنجیره میزنیم و دو پایه کوتاه میبافیم .

اول رج بست میزنیم  ، نخ را میبریم و پشت کار پنهان میکنیم .

به همین صورت فضای خالی میان گلها را پر میکنیم .