آموزش بافت ساک زیگزاگی

2020/11/05 0 By پارس بانو

با آموزش بافت ساک زیگزاگی در خدمت شما عزیزان هستیم ، آموزشی که به صورت تصویری برای شما قراردادیم امیدوارم که یاد بگیرین ، سعی کردیم نمونه هایی از ساک های بافتنی زیگزاگی مختلف برای شما قرار دهیم تا رنگ بندی مناسبی را برای این بافت انتخاب کنید .

شروع بافت ساک زیگزاگی

برای بافت ساک اگر با نخ هایی که سنگین تر هستند قصد دارید ببافید بهتر است ۶۰۰ گرم تهیه کنید ، نخ هایی مانند مکرومه .

پیشنهاد میکنیم از قلاب شماره ۴ استفاده کنید با ۳۰۰ گرم نخ آلیز کتان گلد (هر کلاف ۱۰۰ گرمی ۳۳۰ متر)

نقشه بافت ساک زیگزاگی

برای کفی باید یک مربع بافته شود …

سه بار ( سه پایه بلند ، دو زنجیره ) در حلقه جادویی ببافید .

سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم و روی پایه بلند اول ۱ پایه متوسط میزنیم .

نکته : 

در تمام رج ها شروع بافت میتواند با ۲ یا سه زنجیره باشد که یک پایه به حساب می آید .

اگر بافت مرتب تری بخواهید و شروع رج ها مشخص نباشد ، هر رج را با پایه بلند شروع کنید .

فیلم زیر به شما نشان میدهد که چطور با پایه بلند رج را شروع کنید .

رج اول :

شروع بافت هر رج با یک پایه بلند

از این پس در رج ها :

شروع رج : دو پایه بلند روی پایه متوسط بافته میشود .

در هر رج : روی دو زنجیره گوشه های مربع را ( دو پایه بلند ، دو زنجیره و دو پایه بلند ) بافته میشود .

برای بافت ضلع های مربع : روی پایه های رج قبلی ۱ پایه بلند بافته میشود .

پایان رج ها ۱ زنجیره و ۱ پایه متوسط در پایه اول رج بافته میشود .

تا زمانی که ضلع مربع به ۲۵ یا ۲۷ سانت رسید بافت را ادامه دهید .

بدنه ساک زیگزاگی

هر ضلع پایه های آن یک عدد فرد است ، پایه وسط و میانی هر ضلع را نشانه گذاری میکنیم .

حالا بافت پایه بلند های رج اول بدنه ساک را شروع میکنیم تا یکی ماند به نشانه گذاری …

سپس سه پایه رج قبل ( قبل و بعد نشانه و نشانه ) را نمیبافیم و تا زمانی که به گوشه بافت نرسیدیم ادامه میدهیم .

ضلع های مربع را به همین شکل میبافیم .

به طور مثال : اگر تعداد پایه بلندهای ضلع مربع (در آخرین رج کفی) ۳۵ تا باشد، ۱۹ پایه بلند، سه تا نمیبافیم و ۱۹ پایه بلند و ۲ زنجیره میبافیم .

 

نقشه بافت مدل زیگزاگی ، گوشه ها مانند نقشه سمت چپ دو پایه بلند، دو زنجیره و  دو پایه بلند میبافیم .
مرکز اضلاع هم در رج اول سه پایه نمیافیم ، در رج های بعد، دو تا یکی ، دو تا نبافته و دو تا یکی میکنیم.
در کل گوشه ها ۴ پایه اضافه میشود و وسط ضلع ۴ پایه کم می شود.

از این به عد گوشه ها که همون دو پایه بلند ، دو زنجیره و دو پایه بلند بافته میشود .

در هر رج سه پایه ماند به وسط ضلع دو پایه را یکی میکنیم و ۲ پایه را نمیبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم .

مانند این …

این مدل ، شش رج بدنه بافته میشود .

حالا نخ رنگ دیگری را وصل میکنیم و دو رج میبافیم .

سه رج با رنگ اولی و ۱ رج با رنگ دومی میبافیم .

بدنه بافته شد .

اینکه به چه تعدادی رنگ و یا رج های هر رنگ را ببافید به سلیقه شما بستگی دارد .

بافت لبه و بند ساک زیگزاگی

 

به سلیقه خود میتوانید لبه ساک را  ۱ یا ۲ رج پایه کوتاه ببافید یا ۱ رج در حلقه پشتی ببافید یا پایه معکوس ببافید .

همچنین میتوانید برای بند ساک از بند هایی که زنجیره ، چرمی ، مهره ای و …. استفاده کنید .

یا میتوانید بند را هم خودتان ببافید و با حلقه یا بدون حلقه وصل کنید .

میتوان زمانی که لبه ساک را میبافید بند را هم ببافید .

متصل کردن بند چرم با دکمه

یک ساک با بند آماده

بند مهره ای

روش بافت بند

نخ را برای بافت بند به نوک بافت زیگزاگی ، ادامه گوشه های مربع کفی وصل میکنیم .

زنجیره بزنید و نوک زیگزاگ کناری وصل کنید سپس نخ را گره بزنید و ببرید .

سمت دیگر ساک نخ را به نوک زیگزاگی وصل کنید .

همان تعدادی که قبل زنجیره زدید باز زنجیره بزنید .

سپس به نوک زیگزاگ کناری با پایه کوتاه وصل کنید .

همانجایی که بند را وصل کردید ، لبه ساک را پایه کوتاه ببافید تا زمانی که به یک پایه مانده به گودی برسید .
دو پایه کوتاه یکی میکنیم ، بافت پایه کوتاه را ادامه میدهیم تا به بند سمت دیگر برسیم .

۲ پایه کوتاه یکی شده …

زمانی که رسیدیم به بند در زنجیره ها ۱ پایه کوتاه میزنیم .

یکم نخ را اضافه تر میبریم …

پایان کار را به پایه دوم کوک میزنیم .

بخش زیر بند ها بافته نشده است .

به کنار یکی از بند ها نخ را وصل میکنیم و تا زمانی که به بند نرسیده ایم پایه کوتاه میبافیم .

زمانی که به بند رسیدید ، سمت دیگر زنجیره ها را ببافید .

نخ را میبریم و سپس به همین شکل بند دیگری هم میبافیم .

پایان نخ های هر بند را هم با نخ و سوزن بدوزید .

ساک زیگزاگی هم با موفقیت بافته شد .

اگر دوست داشتید ساک را آستردوزی کنید .

همچنین قول داده بودیم که نمونه هایی از کیف های زیگزاگی را برای شما عزیزان قرار دهیم امیدوارم که لذت برده باشید .