روش بافت گلدان کاموایی با پایه کوتاه تو دلی

2020/09/17 0 By پارس بانو

بافت گلدان کاموایی معمولا با نخ تریکو بسیار زیبا است اما میتوانید از کاموای دولا یا ضخیم دو لا استفاده کنید و همچنین از قلاب ۶ میلیمتری میتوانید برای بافت آن استفاده کنید . استایی نخ تریکو خیلی مناسب است اما اگر از کاموای دولا هم استفاده کنید بسیار زیبا میشود و میتوانید با پنبه داخل آن را پا کنید تا محکم تر بایستد .

برای بافت گلدان کاموایی با ما همراه باشید و یادتون باشه که این نوع گلدان کاموایی یکی از راحت ترین مدل ها بافت هست که بسیار زیبا میشود و زمان کمی میبرد .

آموزش بافت گلدان کاموایی

مانند تمام ظرف های تریکو و گلدان ها باید کفی گلدان را ببافیم پس شروع میکنیم کفی گلدان کاموایی را بافتن . میتوانید از پایه کوتاه ساده استفاده کنید مانند بافت کفی سبد تریکو سه رنگ و همچنین میتوانید از پایه کوتاه تو دلی که شبیه گیس باف است استفاده کنید .

بافت کفی گلدان کاموایی

یک زنجیره و پنج پایه کوتاه در حلقه جادویی  میبافیم سپس نخ را میکشیم تا بافت ما جمع بشود .

از این قسمت به بعد پایه تو دلی بافته میشود .

میان دونخ اولیه پایه کوتاه که هفتی شکل است قلاب را وارد میکنیم .

قلاب باید از پشت کار میان هفتی و زیر نخ حلقه شکل پشت کار بیرون آید.

سپس نخ را میگیریم و پایه کوتاه میزنیم و روی این پایه نشانه گزاری میکنیم تا اول رج را مشخص کنیم و یک پایه کوتاه دیگر همینجا میبافیم .

دو پایه کوتاه در هر پایه رج قبل میبافیم ( ۱۰ پایه کوتاه )

زمانی که به بافت آخرین پایه که دانه گرفتیم رسیدیم ، دو تا یکی را انجام نمیدهیم .

پایه اولی که نشانه گزاری کرده بودیم را از حلقه پشتی آن نخ میگیریم و از بین دو نخ روی قلاب رد میکنیم .

مانند بافت پایه معمولی نخ گرفتن را انجام میدهیم .

رج ۳ : بین اولین پایه رج قبلی پایه کوتاه میزنیم سپس نشانه گزاری میکنیم .

۲ پایه کوتاه بین پاایه بعدی میبافیم .

تا انتهای رج ۱ در میان دانه اضافه میکنیم .

مانند رج دوم آخرین پایه را میبافیم ( نخ را از حلقه پشتی اولین پایه میگیریم و دو تا یکی میکنیم ) ( پانزده پایه )

رج چهارم : ۲ در میان دانه اضافه میکنیم ( ۲۰ پایه )

رج پنجم : ۳ در میان دانه اضافه میکنیم  ( ۲۵ پایه )

آخرین پایه رج پنجم مانند بقیه رج ها میبافیم اما از پایه ابتدایی رج نخ میگیریم نه از حلقه پشتی

بافته بدنه گلدان کاموایی

رج ششم : این رج اولین رج بدنه گلدان است و یک پایه کوتاه در حلقه پشتی هر پایه میبافیم .

اولین پایه را در همان پایه ای میزنیم که رج پنجم تمام شده بود (۲۵ پایه)

سپس آخرین پایه که بافته شد ، اولین پایه را مانند بافت کفی میان  پایه کوتاه میبافیم و نشانه گزاری میکنیم .

رج  های هفت تا ۱۵ را هم پایه کوتاه تو دلی ( بین پایه های رج قبلی ) میبافیم .

انتهای هر رج مانند عکس ها زیر بافته میشود .

زمانی که برای بافت آخرین پایه هر رج نخ گرفتیم روی قلاب نگه میداریم .

اولین پایه نخ را از حلقه پشتی میگیریم و دو تا یکی میکنیم .

خب اینم از بافت قسمت های پایین بدنه گلدان بافت که تمام شد .

بافت دهانه گلدان کاموایی

رج ۱۶ تا ۲۱ را در حلقه پشتی بست میزنیم .

زمانی که گلدان را میبافیم در تمامی بافت ها با بست زنه بدنه تنگ میشود و گلدان حالت کوزه مانند به خود میگیرد .

بخاطر این که بافت بدنه گلدانی که در این مطلب آموزش دادیم پایه تودلی است دهانه ان زیاد تنگ نمیشود اما در مدل های دیگر گلدان زیبا تر میشود .

آخرین بست رج ۲۱ که بافته میشود همانجا پایه کوتاه میبافیم .

یک رج پایه کوتاه میبافیم . ( ۲۵ پایه )

یک رج هم بست میزنیم .

حدودا ۱۵ سانت نخ را اضافه تر میگیریم و میچینیم سپس نخ را به یک سوزن وصل میکنیم و سوزن را از زیر پایه ابتدای رج رد میکنیم .

نخ را به سورن کنید.

نخ را یکم میکشیم و سوزن را از آخرین پایه که بافته بودیم به پشت میبریم .

نخ را کمی میکشیم و از داخل گلدان با سوزن ، نخ را بین بافتها میبریم وو اضافه اش را میچینیم .

تبریک گلدان زیبای ما بافته شد امیدوارم که لذت برده باشید از آموزش  بافت گلدان کاموایی .

همانطور که گفتیم این گلدان با مکرومه و تریکو هم بافته میشود که بسیار زیبا است .

همچنین دوفیلم برای شما در پایین تر قرار دادیم که میتوانید بافت گلدان ساده با پایه تو دلی را مشاهده کنید .

فیلم آموزش بافت گلدان کاموایی ساده با پایه تودلی

بخش اول

بخش دوم

موفق باشید