آموزش بافت شکوفه با منجوق

2020/10/17 0 By پارس بانو

سلام دوستای گلم ;

آموزش بافت شکوفه با منجوق امروز تقدیم شما میشه معمولا این شکوفه ها برای تزئیین لباس یا گیره سر یا موتیف لباس و … استفاده میشوند .

بافت شکوفه با منجوق یا مهره تزئینی

کاربرد این شکوفه ها بستگی به خود شما دارد .

برای شروع بافتن شما کاموا ، قلاب و ۱ رشته مهره یا منجوق تهیه کنید .

در اول برای بافت شکوفه با منجوق کار با سوزن کاموا را از مهره یا منجوق رد میکنیم .

با توجه به اندازه گل باید تعداد مهره ها را مشخص کنین .

بدین صورت که مثلا : گل کوچک ۴۰ عدد و گل متوسط ۶۰ عدد .

هفت زنجیره میبافیم .

با بافت نامرئی آن را حلقه میکنیم .

۱ زنجیره میبافیم و حلقه را با پانزده پایه کوتاه پر میکنیم .

با بافت نامرئی به ابتدای رج وصل میکنیم .

چهار زنجیره میبافیم .

با مهره ها ۱ پایه دوبل میبافیم .

به تصویر نگاه کنید در هر بار بریدن نخ دور قلاب مهره را روی قلاب قرار دهید .

تصویر را که مشاهده کردید مهره اول قرار گرفته

زیر قلاب نخ را میبریم و مهره را روی قلاب قرار میدهیم .

این کار را ، بار دوم پیچیدن نخ برای پایه دوبل میباشد .

دوباره نخ زیر قلاب قرار دهید .

در همان پایه کوتاهی که زنجیره زده ایم پایه دوبل را میبافیم .

تصور میکنیم که مهره ها نیستند و پایه دوبل را میبافیم .

پایه کوتاه بعدی را ۲ پایه دوبل میبافیم مانند پایه دوبل قبل

پایه کوتاه بعد ۱ پایه دوبل میبافیم ، چهار زنجیره میزنیم و سپس با بافت نامرئی متصل میکنیم .

بدین شکل بافت ۱ گلبرگ تمام میشود .

تمام گلبرگ ها روی سه پایه کوتاه رج قبل میبافیم .
پشت گلبرگ این شکلی میشود …

۱ گره نامرئی در پایه کوتاه بعدی میبافیم .

با چهار زنجیره گلبرگ بعد را بافته

زمانی که خواستید گلبرگ ها بزرگتر باشند : پنج زنجیره و ۱ پایه سوبل میزنیم .

شکوفه ای که مشاهده میکنید : سه گلبرگ با پایه سوبل و دو گلبرگ پایه دوبل میبافیم .

پشت شکوفه این شکلی میشود .

هر اندازه ای که دوست داشتید گلها را میبافیم .

در گل راست : سه گلبرگ پایه سوبل و دو گلبرگ پایه دوبل میبافیم .

در گل وسط : تمام گلبرگ ها را با پایه دوبل میبافیم .

در گل چپ : هر پنج گلبرگ با پایه سوبل میبافیم .

آموزش ویدئویی بافت شکوفه با منجوق یا مهره