بافت مینی کیف دخترانه | آموزش تصویری

2021/02/19 0 By پارس بانو

آموزش بافت مینی کیف دخترانه را امروز با اصول یاد میگیریم ، اندازه به نسبت استفاده ما برای هر شخص تغییر میکند و این بستگی به خود بافنده دارد که کیف کوچک یا کمی بزرگتر بافته شود . یک هدیه بسیار زیبا برای دختر های کوچک ، این مینی کیف را با رنگ های دخترانه یا هر رنگی که دوست دارید ببافید .

جنس نخ هم میتوانید از مکرومه ، تریکو یا کاموای دولا یا یک لا استفاده کنید ، با پارس بانو همراه باشید .

شروع بافت مینی کیف دخترانه

کفی مینی کیف دخترانه بیضی شکل میباشد .

دوازده زنجیره میزنیم .

از زنجیره ۱۱ در هر زنجیره ۱ پایه کوتاه میبافیم .

سه پایه کوتاه در زنجیره اول میبافیم .

سمت دیگر زنجیره ها را میبافیم و در زنجیره آخر هم سه پایه کوتاه میبافیم .

آخر هر رج به پایه اول بست میزنیم و دو زنجیره میبافیم .

۱ پایه کوتاه در هر گره رج بعد میبافیم اما در هر یک از سه پایه کوتاه دو سمت ، ۲ پایه کوتاه میبافیم .

رج ۳ در ش پایه کوتاه طرفین ۱ در میان ۲ پایه کوتاه میبافیم . ( در اولی دو تا ، بعدی هم یکی و تکرار کردن )

بافت ما به این صورت شد .

رج ۴ از ۲ پایه اول در یک پایه رج قبل ۲ در میان دانه اضافه میکنیم .

سه بار » دو پایه در یک پایه بافته و ۲ پایه کوتاه میبافیم .

سمت دیگر هم به همین شکل

اگر با نقشه راحت تر میتوانید ببافید ، از نقشه بافت بیضی زیر استفاده کنید .

نقشه بافت بیضی با پایه کوتاه

سه زنجیره در رج بعدی میزنیم و در گره ها ۱ پایه بلند میبافیم .

دو رج دیگر پایه بلند میبافیم .

نخ رنگ دیگر را متصل میکنیم و شش رج پایه بلند میبافیم .

کار به این صورت شده است .

به این صورت لبه بالای کیف را تا میکنیم .

لبه کیف را با رنگ اول ۱ رج پایه کوتاه میبافیم .

زمانی که پهلو های کیف را پیلی میدهید یک مقدار که برای جلو یا پشت کیف می ماند اندازه در کیف است .

حدود چهارده دانه برای در این مینی کیف در نظر گرفته شده است .

به شکل رفت و برگشتی پایه کوتاه میبافیم .

پنج یا شش رج چهار دانه را میبافم .

سپس در تمام رج ها ۱ دانه اول و ۱ دانه اخر را بجای پایه کوتاه بست میزنیم .

تعداد دانه ها در ادامه کم خواهد شد .

زمانی که تعداد پایه کوتاه ها به سه یا چهار رسید نخ را گره میزنیم و میبریم .

سپس نخ را به پایه زیر در متصل میکنیم .

شروع میکنیم دور کیف را پایه کوتاه بافتن .

زمانی که به سمت دیگر در رسیدیم برای دسته کیف هر تعداد که خواستیم زنجیره میزنیم .

و زنجیره را به سمت دیگر ( محل شروع بافت پایه کوتاه دور در کیف ) وصل میکنیم .

روی تمام زنجیره ها پایه کوتاه میبافیم .

خب آموزش بافت مینی کیف دخترانه به اخر رسید و تمام شد

فقط باید آن را تکمیل کنیم .

کامل کردن بافت مینی کیف دختران

شکوفه پفکی

شش زنجیره برای گل کیف میزنیم و با گره نامرئی به زنجیره اول متصل میکنیم تا حلقه شود .

سه زنجیره میزنیم ، ده بار نخ را دور قلاب می اندازیم و از داخل حلقه نخ میگیریم .

همه را یکی میکنیم و سه زنجیره میزنیم . به حلقه با پایه کوتاه وصل میکنیم .

چهار گلبرگ دیگر هم به همین ترتیب میبافیم .

وسط کیف را با تا کردن آن پیدا میکنیم .

برای دکمه کیف یک مروارید درشت یا اندازه ای که میدانید بدوزید .

سپس گل در قسمت در کیف متصل میکنیم .

خب بافت مینی کیف هم به پایان رسید امیدوارم ساده بیان کرده باشیم .